Burdur Altınyayla İlçesi

'Akdeniz Bölgesi' forumunda sha. tarafından 6 Oca 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Burdur Altınyayla İlçesi

  İLÇENİN TARİHÇESİ:

  1391 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Türk Birliğini sağlamak için Anadolu’daki Beyliklerle mücadeleye girişerek bir kısmını savaşla, bir kısmını çeşitli anlaşmalarla Osmanlı hakimiyetine almıştır. İlçemiz de bu süreçte Hamitoğullarına bağlı iken Osmanlı idaresine geçmiştir. Fakat o dönemde ilçemizin iskana açık olmadığı ve göçebe Türkmenlerin zaman zaman hayvanlarını otlatmak için bu bölgeye geldikleri rivayet edilir.

  1483 yılında Aydın yörüklerinden 7 çadırlı bir kafile,Gölhisar yolu üzerinde bulunan Dirmilcik mevkisine gelerek yerleşmişlerdir. Dirmilcik’e yerleşmiş olan Türkmenler, tahıllarını öğütmek üzere ilçe merkezinde halen kalıntıları bulunan değirmene getirirlerdi. Rivayete göre değirmenin işleticisi Di(r)mbil adında bir kişidir,yardım severliğinden dolayı buraya yörükler Di(r)mbil adını koydular. Daha sonraları kelime DİRMİL olarak değişmiştir.

  Prof.Dr.Fahri IŞIK’ın Patara ve yol kılavuz anıtı üzerindeki yazıttan yaptığı araştırmaya göre Dirmil isminin kökeni aşağıdaki gibidir.

  M.S 1.Yüzyıl ortalarında Roma imparatoru olan Claudius, halkının Patara yazıtının diliyle ” İsyankarlıktan ve kanunsuzluktan ve korsanlıktan kurtarmak için Likya’yı bir Roma eyaletine dönüştürecektir. İ.S. 43 yılında Quıntus Veranius’u Likya Valisi olarak Patara’ya gönderir ve başkentte yeni eyaleti teşkilatlandırmakla görevlendirir. Bu bağlamda Vali Likya Kentlerini birbirine bağlayan yolları Doğu’da Antalya Batı’da Dalyan ve Kuzeyde Dirmil’e dayalı ölçümlerini yaptıracak; tüm kent adlarını ve mesafelerini Patara’nın Merkez Meydanına dikili 5.50 metre yüksekliğindeki bir yazıtlı gövde üzerinde anıtlaştıracaktır. Ve ilk kez bilinecektir ki, örneğin Patara’dan Xanthos’a 56 station’dur. Yaklaşık 10 Km; “Xanthos’- tan Tiosa 152 Station dur. Likya tarihsel coğrafyasının yeni baştan çizilmesi yönünden de müstesna sayılan arkeoloji enstitülerinin 1994/1995 keşifler gündeminde ilk sıraya yerleşen bu anıtın toplam 49 yazılı bloğundan biri üzerinde de Tlos-Oinoanda - Balbura’dan gelip, Trimili üzerinden Kibrya’ya güzergahı okunur ve harita üzerinde sürülen iz TRİMİLİ’yi tam tamına Burdur’un DİRMİL’i üzerine oturtur. Bellidirki bin yıllar o yörenin ilk yerleşeni ile birlikte aldığı ilk adın izlerini silememiştir. TRİMİLİ dillerin süzgecinden süzülerek ağızdan ağıza DİRMİL’e dönüşebilmiştir. Yazıtlarında o hep “Biz TRİMİLLİ’yiz” demiştir. Günümüz halkının “Biz DİRMİL’ liyiz” dediği gibi. Patara’nın “Likya eyaleti Yol Klavuz anıtı” ile bilinir ki, TRİMİLİ yurdunun Heradot’ un inandırdığı gibi “Giritte arama boşunadır. Bu günün DİRMİL YAYLASI’ dır.

  Dirmil’e 1955 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1958 yılında Bucak olan Dirmil adı, Yaylalarının çokluğu ve tabii zenginliklerinden dolayı 1965 yılında ALTINYAYLA olarak değiştirilmiştir.

  09/05/1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla 1990 yılında ALTINYAYLA İlçesi olarak resmileşen ,Dirmil tarih süzgecindeki yerini almıştır.

  COĞRAFİ KONUM:

  Altınyayla’ nın Doğu’sunda Çavdır (Kozağaç Yaylası), Batısında Çameli (Denizli) Karasinir dağları, Güneyinde Fethiye (Muğla) Kuzeyinde, Gölhisar İlçesi bulunmaktadır. Altınyayla sınırları içerisindeki dağları bir birinden ayırmak oldukça zordur. Her biri birbirine kenetlenmiştir. Batı Toros dağı silsilesi içerisinde en yüksek dağ Koçaş Dağıdır. Koçaş ( 2095) dağından başlayan yükse dağlar; Yedi Kardeşler, Bozotlu, Söğütlü, Yüğlük, Doğankara, Çal,(1943) Ürmük,(1858) Sakarkaya(110), Önemli dağ gruplarıdır.

  Bu bölgedeki dağlar içerisinde her türlü ağaç bol miktarda yer almaktadır. Bazı yerlerde orman oldukça sık ve dolgundur. İlçenin doğusunda bulunan Oyuk Dağı (1471) en yüksek dağlardan biridir. Altınyayla Kuzeyindeki Koca çayırdan başlayan derin vadi sever ekinliği batısındaki ericik düzlüğüne kadar uzanır. Çatak Köyü doğusunda başlayan Sarıpınar tepeleri Çalca, Kızılcakaya, Alakaya, ve Çürükkaya çıkıntılarını adeta bir merdiven gibi izleyerek Oyuk Dağı zirvesine ulaşır. Gülpınar’dan Doğuya doğru başlayan düzlük, Ömür Beleninde hafifçe sırt halini alır. Karapınar Vadisini geçerek Koca Bent ve Karttaş burunlarını kucaklayarak Çağlayan Kaya ve Sığır Yatağı ile birlikte Salih Çukuruna, Evrencik doğusundaki Ortayürek deresini yanına alarak çıkar. Kavakdibi değirmeninden başlayan burun ile Arkıtçadan başlayan Karaali sırtları taşlıca gedikte Oyuk dağ zirvesine ulaşırlar. Oyuk dağı batıdan, güneyden topladığı tepeleri kuzeye ve doğuya dağ sıraları ve platolar şeklinde dağıtmıştır.

  Oyuk Dağı’nın hemen doğusunda bir zamanlar içme ve sulama suyu olarak Kocaçayır’a kadar getirilen Akçapınar vardır. Karşıda Ardıçlıtepe ve daha sonrasında Mıhlıca, Kalamacık ve Hacı Musa tepeleri vardır.

  Belbaşı sırtları, Teşnekbaşında ikiye ayrılır. Bir kol Banaz üstünden Arlıtaş başına, diğer kol Kızılteşnekten Elmalıdereye oradan Çürükkaya’ya geçer.

  Er beleni bölgede üzerinde hiç ağaç barındırmayan bir dağdır. Bu dağın eteklerinde daha çok tarımsal üretim bölgeleri vardır. Ancak Kızıleğrek tarafında kısmen ağaçlı yamaçlar vardır.

  Altınyayla’nın Batı ve Güneyinde ise şu dağlar mevcuttur. Arkıtçanın güneyinde en büyük dağ Çıkrıcak’tır. Eteklerinde başlayan Çam ve Ardıç ormanı doruklara doğru köknar şekline dönüşmüştür. Altınyayla’nın Güney batısında Kerkeli (2089) Dağı Güneyinde Kurudere mevkiinde Uçar Dağı, Güney

  Doğusunda Aşılcabaşı Dağı ile Avdan, Akpınar, Ballık Dağları (Maşta Dağları)dır. Bu dağlarda genellikle ardıç karaçam, sedir yetişmektedir.

  Ayrıca Ballık Köyü sınırları içerisinde Karanlıkdere Kanyonu çok güzel sedir, karaçam, kızılçam ormanları ile kaplıdır. Ancak Kanyon’un Kuzey doğusu Fethiye sınırları içerisinde bulunmaktadır.

  İlçemizin Yüzölçümü 250 Km2’dir. İlçe Merkezinin güney batısında yer alan ova, İlçe merkezine ilaveten 4 Köy (Asmabağ, Kızılyaka, Çatak, Çörten) tarafından ekilmektedir. Ovası çok küçüktür.

  Altınyayla’da yaylaları iki grupta incelemek mümkündür. Kuzey ve doğu bölgeleri ile batı ve güney bölgeleri.

  Altınyayla’ya bu ismi verdiren yaylalar Kuzey bölgesinde yer almaktadır . Bu yaylaların her birisinde çok miktarda soğuk sular mevcuttur. Yaylalar halkın yaz aylarında en çok tercih ettikleri mesire yerlerindendir.

  Altınyayla’dan çıkıldığında kuzey doğu istikametinde zaman zaman yayla evleri kurulur. Ancak bu yayla evleri geçicidir. Daha yukarıda Kirazlı yaylası vardır. Suyu oldukça soğuktur. Bundan yukarıda Banaz yaylası, Teşnek yaylası, Sığır Kulağı yaylası, Fatma pınarından hemen öncedir. Yayla içerisinde 20 kadar kaynak suyu mevcuttur. Fatma Pınarı yaylasından sonra Çukuryurt yaylası gelir. Çukuryurt yaylasının devamında Dedetaş yaylası vardır. Bölgenin ikinci büyük yaylası Kırkpınar yaylasıdır. Akçataş Dağının eteklerindeki geniş düzlük alanı kapsar. Büyük bir taşın dibinden kaynak fışkırır. Suyu bol ve soğuktur. Bu su Kozağacı barajına geniş çayırlık alanları suladıktan sonra ulaşır. Bu düzlükte çeşitli tarihi kalıntıların oluşu, bu yaylanın çok eskilerden beri bir mesire yeri olduğu hakkında ip ucu vermektedir. Yukarıda sayılan yaylalar Mayıs Ağustos döneminde çıkılan yaylalardır. Örüm bozulduktan sonra (Hayvanların otlatılması serbest) göçülen yaylalar ise şunlardır. Eminepınarı, Hamzaballı, Çılgın, Yazıralanı, Abdalpınarı, Çeşmeönü, Gökmehmet Yurdu, Beyalanı, Topaneğrek, Kutlupınar gibi yerler Örümbozuğu sonrası göçülen yaylalardır.

  Çıkrıcak dağı bölgesinde ise şu yaylalar vardır; Maşta alanı, Bademli, Ömeralanı, Kerkeli, Derbent, Büyükkumlu, Ortakumlu, Küçükkumlu, Ballık yolu üzerinde Akpınar yaylası, Kızılağaç ve Çörten yaylası mevcuttur. Koçaş dağı bölgesinde, Ekiz yaylası, Karamıklıçukur yaylası, Kozlu yaylası, Yediahırlı ve söğütlü yaylaları ile Koçaş dağının Kırkpınar yönünde Akçataş yaylaları önemli yaylalardır.

  Çıkrıcak ve Koçaş Bölgesindeki yaylalar şu özellikleri ile Fatma Pınarı ve Kırkpınar Bölgesi yaylarından farklıdırlar.

  * Suları bol ve soğuktur.
  * Fazla düzlük alanları yoktur.

  - Yaylaya göçen ev sayısı oldukça azdır.

  Altınyayla Batı Akdeniz yöresinin en sulak kesimlerindendir. Suları sert değildir. İçimi kolaydır. İlçe merkezinde Esmepınarı, Göverler Pınarı, Bartlıca, Gülpınarı, Karapınar, Patlangıç önemli su kaynaklarıdır. Ayrıca yukarıda sayılan yaylalarında kendilerine mahsus su kaynakları mevcuttur.

  KASABA VE MAHALLE İSİMLERİ:

  İlçe Merkezi 4 mahalleden oluşmaktadır. Mahallelerin isimleri şunlardır.

  1- Gülpınar Mahallesi

  2- Heybeli Mahallesi

  3- Taşyaka Mahallesi

  4- Yeni Mahalle.

  İLÇEYE BAĞLI KÖYLER:

  İlçe Merkezinde 5 Köy bulunmaktadır. Köylerin isimleri şunlardır.

  1- Çatak Köyü

  2- Çörten Köyü

  3- Kızılyaka Köyü

  4- Asmabağ Köyü

  5- Ballık Köyü

  İLÇEDE BULUNAN KAMU KURUMLARI VE KURULUŞLARI:

  1. ALTINYAYLA KAYMAKAMLIĞI
  2. ALTINYAYLA BELEDİYESİ
  3. ALTINYAYLA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
  4. ALTINYAYLA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
  5. ALTINYAYLA ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
  6. ALTINYAYLA İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
  7. ALTINYAYLA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
  8. ALTINYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ
  9. ALTINYAYLA SAĞLIK OCAĞI TABİPLİĞİ
  10. ALTINYAYLA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
  11. ALTINYAYLA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
  12. ALTINYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
  13. ALTINYAYLA MÜFTÜLÜĞÜ
  14. ALTINYAYLA PTT
  15. ALTINYAYLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
  16. ALTINYAYLA MEHMET TUĞRUL HALK KÜTÜPHANESİ

  İlçede Bulunan sağlık Kurumları:

  İlçemizde 1 adet Sağlık Ocağı Tabipliği bulunmaktadır. Kızılyaka, Asmabağ, Çatak, Çörten ve Ballık Köylerinde Sağlık evleri mevcuttur. Sağlık evi binası sadece Asmabağ, Ballık ve Çörten Köylerinde müstakil olarak bulunmakta, diğer köylerimizde sağlık evi binası yoktur. Sağlık Ocağında 1 Pratisyen Doktor, 3 sağlık memuru, 4 hemşire, 6 ebe, merkezde 4 köy ebesi ile birlikte 10 ebe, 2 memur ve 1 şoför ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Ocağında muayene olan hasta sayısı ortalama aylık 1600 ’dir. Aşı çalışmalarında %90-95 civarında başarı elde edilmiştir. Bölgemizde Romatizmal Hastalıklar, Çocuklar için Atelşli Hastalıklar, Aterosklerotik Kalp Hastalığı, Diabet ve Guatır görülür. Bunların dışında mevsimsel hastalıklarda görülmektedir.

  İlçede Bulunan ilköğretim okulları ve Liseler:

  1- Altınyayla Lisesi : 1968/1969 öğretim yılında ortaokul olarak eğitime başlamış, 1988/1989 öğretim yılında ise Liseye dönüştürülmüştür. 8 yıllık zorunlu İlköğretim uygulamasıyla bünyesindeki 6.7. ve 8. Sınıflar Dirmil Merkez İlköğretim Okuluna devredilmiştir.

  Okulun onarımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayındırlık Müdürlüğü Mühendislerince yapılan keşif özetine göre 10.000.000.000 (on Milyar) lira ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

  8 yıllık ilköğretim uygulaması ile Dirmil İlköğretim Okulu binası ile yer değiştirmiştir. Şu anda eğitim yapılan bina Okulun ihtiyacını karşılamakta olup, 8 dersliklidir. Okulda bulunan Bilgisayar laboratuvarında 11 bilgisayar bulunmaktadır.

  Okul bir binadan müteşekkil olup odun ve kömürle ısıtılmaktadır. İlçe Kanalizasyon sistemine bağlı olup, 1 adet laboratuvarı mevcuttur. Depo ve arşiv olarak düzenlenen birer oda vardır. Spor salonu yoktur. Okul bahçesinde basketbol, voleybol ve hentbol sahası vardır. Okul bahçesi 6402 metre kare olup, kavak ve çam ağaçları ile ağaçlandırılmıştır.

  2005 yılında Altınyayla Çok Proğramlı Lisesinin Branşlar itibariyle Personel durumu :

  Branşı Sayısı

  Matematik 1

  Edebiyat 2

  Tarih 1

  Felsefe 1

  Kimya 1

  Coğrafya 1

  Beden Eğitimi 1

  Hizmetli 2

  Müdür 1

  Müdür Yardımcısı 1

  Madde ve insan kaynakları: Okulda iki tane Televizyon iki tane video bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarında 11 adet Bilgisayar bulunmaktadır. Okul da kadrolu Müdür ve Müdür yardımcısı yoktur. Okul Matematik Öğretmeni Fikret DURMAZ Okul Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. Okulun memuru yoktur.

  Altınyayla Çok Proğramlı Lisesine ait 0 248 521 2023-2886 numaralı 2 adet telefon hattına sahiptir.

  2- Merkez Dirmil İlköğretim Okulu : Okulumuz ilk olarak 1924/1925 öğretim yılında Osmanlıca olarak eğitime başlamış 1930/1931 yılında yeni okul binası yapılmış ve Türkçe eğitime başlamıştır. Şu anda eğitim yapılan Tip Proje olarak uygulanan boşaltılan Lise binasına 08.09.1997 tarihinde taşınmış olup, Okulun ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve 5 derslikli eski okul binasının İlimiz Özel İdare Müdürlüğünce ayrılan 750.000.000. (Yedi Yüz Elli Milyon) lira ödenekle onarımı yapılmış; 17 derslik de yeni binada bulunmak üzere 22 dersliklidir. Okula İlçemiz Ballık, Kızılyaka ve Çatak-Çörten İlköğretim Okullarının 6.7. ve 8. Sınıfları ile Asmabağ İlköğretim Okulunun tamamı taşınmaktadır. Okulumuzda Bilgi Teknolojisi sınıfı açılmış olup, Okulumuzda görevli öğretmenlere bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan Bilgisayar Kursunda bir proğram dahilinde 90 saatlik süreli Bilgisayar kursu verilmektedir. İlçemizde sadece Dirmil İlköğretim Okulu kaloriferle ısıtılmakta ve kanalizasyon tertibatı muntazamdır. Okul binasında 1 laboratuvar, 1 kooperatif, 1 arşiv ve 1 depo vardır. Çok amaçlı büyük salon ve spor salonu olarak kullanılabilen ayrı bir salon bulunmaktadır. Okul bahçesi 2 kademeli olup alt kademe 4500 metre karedir. Üst bahçe ise 6500 metre karedir. Okul binası üst bahçeye 2500 metre karelik alana yerleştirilmiştir.okul bahçesinin tamamı ihata duvarı ile çevrilmiştir. Okulun 2. Kademesinde (53 Öğrenci Çatak – Çörten, 46 öğrenci Kızılyaka, 14 Öğrenci Asmabağ ve 20 öğrenci Ballık İlköğretim Okullarından taşınan öğrenciler dahil) 312; 1. Kademesinde (Asmabağ İlköğretim Okulundan 13 öğrenci) 386 olmak üzere toplam 552 öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzda İzci Ünitesi de oluşturulmuştur. Okulun Telefon Numarası 0 248 521 2022’dir

  2005 yılında Dirmil İlköğretim Okulunun Branşlar itibariyle Personel durumu :

  Branş ı Sayısı

  Müdür : 1

  Müdür Yardımcısı : 2

  Sınıf Öğretmeni : 15

  Türkçe : 1

  İngilizce : 1

  Fen Bilgisi : 1

  Sosyal : 2

  Matematik : 2 (1) Asker

  Din kültürü -

  Resim İş : 1

  Müzik -

  Anasınıfı -

  Hizmetli : 3 kadrolu 1 Sözleşmeli

  Madde ve İnsan Kaynaklar : Okulda memur bulunmamaktadır. Rehber Öğretmen de bulunmadığından rehberlik hizmetleri sınıf öğretmenlerince verilmektedir. Okul Aile Birliği ve Koruma Derneğinin işbirliği sonucu 1999 Temmuz ayında Okul yararına konser düzenlenmiştir.

  3- Çatak - Çörten İlköğretim Okulu : 1946 yılında iki köyün ortasına yapılan okulda eğitim öğretim devam etmiştir. Kullanılmayacak hale gelen bu binadan sonra 1976 yılında 3 derslikli bir okul daha yapılmıştır. Bu binadan ayrı 2 derslik ek bir bina daha yapılmış olup, 1993 yılında 5 derslikli binada eğitime devam edilmektedir. Çatak ve Çörten köylerine ait Okulun 1993 yapılan binada oluşan çatlaklıkların İl Mili Eğitim ve Bayındırlık İl Müdürlüğü Mühendislerince yapılan incelemede binanın eğitim öğretim verilemez halde hasarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, sağlıklı bir eğitim öğretim verilebilmesi için en kısa zamanda bölgede zemin etüdü yapılarak yeni binanın yapılması gerekmektedir. Kanalizasyon olarak foseptik çukuru kullanılmaktadır. Laboratuvar yoktur. Bahçenin alanı 7000 metre kare olup 500 adet kavak ağacı mevcuttur. Okulda 85 öğrenci bulunmaktadır.

  Okulun Personel Durumu : 4 sınıf öğretmeni mevcuttur

  Telefon numarası 0 248 521 2468’dir

  Madde ve İnsan Kaynakları : Okulda 1998-1999 öğretim yılında ücretli Vekil Öğretmen atanması nedeniyle okul bünyesinde Anasınıfı açılmıştır. Okulun hizmetli ihtiyaçları Okul Aile Birliğince ücreti ödenen bir kişi tarafından verilmektedir. Okulda geleneksel hale getirilen her öğrenciye giyim yardımı Okul Aile Birliğinin çalışmalarıyla bu yıl içerisinde de yapılmıştır. Buna göre :

  4- Kızılyaka İlköğretim Okulu : 1943 yılında açılan okul 3 sınıflı olarak eğitime başlamıştır. Daha sonra yetersiz gelen okul binası 1953 yılında 5 derslikli olarak yapılmış ve eğitime devam etmektedir. Isınma odun ve kömürle yapılmaktadır. Kanalizasyon sistemi yoktur. Okul bahçesi 2845 metre kare olup çeşitli ağaçlar vardır. Okulun 2. Kademesi Dirmil İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. Okulda 83 öğrenci bulunmaktadır. Okulun Personel durumu : 4 öğretmeni bulunmaktadır. 1 öğretmeni Çatak Çörten İlköğretim okulunda geçici görevle görevlendirilmiştir

  Telefon numarası 0 248 521 2794’dür

  Madde ve İnsan Kaynakları : Okulda memur ve hizmetli bulunmamaktadır. Hizmetli ihtiyacı Okul Aile Birliğince ücreti ödenen bir kişi tarafından verilmektedir.

  5- Asmabağ İlköğretim Okulu : Okul 1957 yılında yapılmış ve aynı yıl eğitime başlamıştır. 2 binası ve 5 derslik vardır. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Okulun tamamı İlçemiz Merkez Dirmil İlköğretim Okuluna taşımalı eğitim yapmaktadır.

  6- Ballık İlköğretim Okulu : 1967 yılında yapılan 2 sınıflı bir okul ve 2 lojman yapılarak eğitime başlamış, 1991 yılında 2. Bir bina daha yapılarak 4 derslikli bir okul olarak eğitime devam etmektedir. Okul bahçesinde bulunan 2. binanın İl Özel İdare Müdürlüğünce tahsis edilen 350.000.000 lira ödenekle çatısı değiştirilmiş ve yapılması gereken onarımları yapılmıştır. Bahçe alanı 1000 Metre karedir. Okulun 2. Kademe öğrencileri Dirmil İlköğretim Okuluna taşınmaktadır. 1. Kademede 50 öğrencisi bulunmaktadır.2 öğretmeni bulunmakta olup, 1 öğretmeni askerdedir.

  Faaliyetler, Hedefler, Amaçlar ve Sonuçlar : Kardeş Okul Projesi kapsamında 1996 yılı 03-13 Ekim tarihleri arasında İlçemiz Altınyayla Lisesine davet edilen Almanya - Germesheim Geschwıster School – Schule’den 20 öğrenci ve 4 öğretmen grubu kardeş okul kabul edilmiştir. 1997 yılında yapılan davet üzerine, Altınyayla Lisesinden 15 öğrenci ile 2 öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer TURGUT’un Başkanlığında03-12 Ekim 1997 tarihleri arasında , Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 28.08.1997 tarih ve 10671 sayılı uygun görüşü ile Almanya Germesheim Geschwıster Scholl Schule’ye ziyaret edilmiştir.

  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 18. Maddesine göre İlçe Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu, 17. Maddesine göre Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu, 16 maddeye göre Eğitim Bölgesi Zümre Başkanlar Kurulu oluşturulmuştur. Yönerge gereğince 1.12.1999 tarihinde toplantı yapılmıştır ve işlemler yönerge çerçevesinde yürütülecektir.

  11.10.1999 tarihinde Merkez Dirmil İlköğretim Okulunda küçük izci ünitesi kurularak faaliyetlerine başladı.

  06.11.1999 tarihinde İl’de yapılan kros yarışmalarına katılan Dirmil İlköğretim Okulu 7. Olarak tamamladı, Orta Öğretim Öğrencilerinin katıldığı yarışmada Altınyayla Lisesi öğrencileri 5. Olmuşlardır. Önümüzdeki öğretim yılında çeşitli dallarda yapılan yarışmalara katılınması hedeflenmektedir.

  İlçemiz Okulları öğrencilerine 1999-2000 öğretim yılı içerisinde belirli aralıklarla çocuk tiyatroları izlettirilmiştir. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı sonu için okullarımızın tamamında gece ve piyes düzenlenmesi planlanmıştır.

  İlimizde yapılan kültürel faalıyetler kapsamında düzenlenen yarışmalara (resim, kompozisyon..) katılan öğrencilerimiz çeşitli decelere girmiştir. 1998-1999 öğretim yılı sonunda öğrencilere ve halka açık resim sergisi ve slayt gösterileri yapıldı. Yine İlçemiz Dirmil İlköğretim okulunda folklor ekibi hazırlanarak çalışmalarına devam etmekte olup milli bayramlarda gösterilerini sunmaktadır. Önümüzdeki yılda İl genelinde yapılacak yarışmalara katılmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

  İlköğretim okullarında okuyan öğrencileri Hayata hazırlama ve Mesleki Rehberlik Projesi kapsamında İlçe Yürütme Kurulu oluşturuldu.

  8. sınıflara yönelik mesleki yönlendirme çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler içerisinde öğrencilerimizle; Gölhisar İlçesindeki Endüstri Meslek Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi ve Pratik Kız Sanat Okuluna inceleme gezisi düzenlenmiştir. İlçemiz içerisinde faaliyet sürdüren tekstil, zirai alet üretim atölyesi, torna ve yöresel el sanatlarının tanıtım gezileri yapılarak öğrencilere gerekli rehberlik yapılmaktadır.

  Milli Eğitimin genel amaçları, kanun, yönetmelik,tüzük ve emirler doğrultusunda İlçemiz okullarında eğitim öğretimin geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

  13.11.1997 tarihinde kurulan ve 01.01.1998 tarihinde faaliyetine başlayan Milli Eğitim Vakfı Altınyayla Şubesi İlçenin ekonomik yapısının zayıf olması ve nüfusunun az olması nedeniyle istenilen seviyede faaliyet gösterememiştir. İlk kurulduğu yılda bir miktar makbuz satışı yapılmış, daha sonraki yıllarda yukarıdaki belirtilen nedenlerden dolayı yeterli çalışma yapamamıştır.

  İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

  İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından birini teşkil eden bir adet modern ve 42 adet iptidai usulde üretim yapan kireç ocağı mevcuttur. Yaklaşık 90 bin ton/yıl kireç üretimi gerçekleşmektedir. Bu ocaklar belli bir işçi istihdam etmekte ve nakliyeci esnafına da iş çıkarmaktadır.

  İlçemizde 1 adedi Altınyayla Belediyesine ait olmak üzere 2 adet ekmek fabrikası, 4 adet un değirmeni vardır. Küçük el sanatları olarak da spariş üzerine el tezgahlarında dokunan kilimcilik ve çancılık (Koyun ve keçilerin boynuna takılır) gösterilebilinir.


  I. Tarım ve Hayvancılık:

  Tarım:

  Köylerin tamamı orman içinde veya kenarında bulunduğundan orman ve tarım işçiliği yaygındır. Toprak ve tarım arazisinin kıt olması nedeniyle ilçe merkezi ve köy halkı tarım işçiliği için Aydın, Antalya, Fethiye, Kumluca ve Finike gibi sahil kesimlerine çalışmaya gitmektedir.

  Hayvancılık:

  1991 yılında tamamen yerli ırktan olan büyükbaş hayvanlar 2005 yılı sonu itibariyle şu sonuca ulaşmıştır.

  % 15 yerli ırk % 50 saf ırk % 35’si melez ırktır.  İlçemizdeki 2005 Yılı İtibariyle hayvancılıkla ilgili rakamlar şu şekildedir.  Büyükbaş Hayvanlar : 1367 adet .

  Küçükbaş Hayvanlar : 8686 adet (Koyun 4716, Keçi 3969 adet’ tir).

  Tek Tırnaklı Hayvanlar : 329 adet.

  Kedi ve Köpek : 1000 adet .

  Kanatlı Hayvanlar : 11260 adet .  Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından fakir ve Muhtaç aileleri ve Hayvancılığı desteklemek için 2004 yılında 29 Adet Toplam 29 aileye Holstain ırkı damızlık gebe düve dağıtılmıştır.

  2005 yılında İlçemizde hayvan varlığını hastalıklarından korumak için koruyucu aşılama çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

  İlçemizde çıkan günlük toplam süt miktarı yaz aylarında 7 ton kış aylarında ise 5 ton civarındadır.

  İlçemizin tarımsal faaliyetlerinde, önemli bir yeri olan arıcılık 200 aile tarafından yapılmaktadır. İlçemizin arı varlığı 10.750 arılı kovan şeklinde olup, bunun 10.650 adedi fenni 100 adedi kara kovandır. İlçemiz Kızılyaka Köyü Kunduzpınarı mevkiinde 1 adet 12 ton/yıl kapasiteli alabalık tesisi mevcuttur. İlçemizde ayrıca kültür mantarcılığı, arıcılık Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teşvik edilmekte olup, İlçemiz merkez ve köylerindeki fakir ve muhtaç vatandaşlara 1996 yılında 150 adet ,1997 yılında 210 adet ,1998 Yılında da 150 adet arılı kovan dağıtılmıştır.

  1 adedi ilçe merkezinde olmak üzere 7 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır. Tarımsal amaçlı kooperatifler vasıtasıyla, süt pazarlanmakta ve köylerimizde ormandan ağaç kesimi yapılarak gelir elde edilmektedir.

  İlçe merkezi ve köylerimiz ormanlarla kaplı olup, yaklaşık 25.000 hektar orman arazisinin 6.083 hektarı verimli, 13.791 hektarı bozuk kalan kısmı da fundalıktır.

  II. Sanayi ve ticaret:

  İlçemizin sanayisi gün geçtikçe gelişmektedir. Halkın en önemli geçim kaynaklarından birisi küçük sanayidir.Tekstil atölyeleri, Patöz (Harman Makinası), ekin biçme makinası, romörk, su tankı, kireç söndürme makinası ve basit tarım aleti imalatı yapan atölyeler mevcuttur. Üretim ya sipariş üzerine ya da civar il ve ilçelere pazarlanmak üzere yapılmaktadır. 15 kadar kereste doğrama atölyesi vardır. Bu atölyelerde kapı, pencere, dolap, masa ve sandık, arı kovanı imalatı yapılmaktadır.

  İlçe Merkezinde ve köylerde nüfusun önemli bir kısmı nakliyecilikle uğraşmaktadır. Bu nedenle bir çok kişiye de iş imkanı sağlanmaktadır.

  III. Kültür ve turizm varlıkları:

  Turizm konusuna gelince; memleketimizin önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale-Fethiye arasını teşkil eden karayolu ilçemizden geçmesi, ilçemizin yeşillik, yayla ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle seyahat acentalarınca bu yol tercih edilebilir. Dirmil kebabı, sipsisi ve soğuk sularıyla meşhur olan ilçemiz, yerli ve yabancı turistlerin zaman zaman uğrak yeri olmaktadır. Ancak turizm gelirleri yönünden yeterli değildir.

  Ayrıca; Ballık köyü sınırları içerisinde bulunan Karanlık Dere Kanyonu, çok güzel sedir, kara ve kızıl çam ağaçları ile bir doğa harikasıdır. Turizm açısında bakir durumdadır. İlçemiz sınırları içerisinde Fethiye yolu üzerindeki Asar mevkiinde bulunan Balbura harabeleri de kendisine el atılmayı beklemektedir
   

Bu Sayfayı Paylaş