Burdur Karamanlı İlçesi

'Akdeniz Bölgesi' forumunda sha. tarafından 6 Oca 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Burdur Karamanlı İlçesi

  İLÇENİN TARİHÇESİ :

  Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın önünde bulunan bağların içindeki Eski Yunan ve Romalılar devrinden kalma lahid kapakları ve taşmezarlar ile mezarlığın üst tarafında bulunan kayalara insan eliyle oyulmuş inler, Karamanlı’nın çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan Karamanlı’nın ilk sakinlerinin kimler olduğu pek bilinmemekle beraber, Neoletik Çağ’dan (Yeni Taş Çağından) itibaren yerleşim merkezi olduğu tahmin edilmektedir. Bölge ve yerleşim merkezi, M.Ö. 800-500 yılları arasında Persler’in, Etiler’in, Yunanlılar’ın idaresinde kalmıştır. Buralarda bir süre Firikyalılar, Psidyalılar ve Lidyalılar hakim olmuşlardır. Büyük İskender, doğu seferinde buralardan geçmiş,buraları hakimiyetine almıştır. Bir müddet de Selevkosker’in idaresine giren yöremiz daha sonra uzun müddet Romalılar ve Bizanslılar’ın elinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında bir daha ayrılmamak üzere Türklerin idaresine giren yöremiz ve dolayısıyla Karamanlı, değişik Türk boylarının ve devletlerinin idaresini görmüştür. Önce Anadolu Selçuklu Devleti buralarda hükümran olmuş, Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması ile Karamanoğulları Beyliği; Hatay, Adana, Mersin, Konya, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Muğla ve Denizli İllerini içine alan geniş bir devlet olarak 1282 yıllarında ortaya çıkmıştır. O sıralarda Karamanoğulları’nın askeri gücü 20 bin piyade, 2 bin süvariye ulaşmakta idi. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Gölhisar’da zehirlenerek öldürülmüş olması, Karamanlı’nın ve civarının Karamanoğulları’nın idaresine girmiş olduğunu kesinleştirmektedir. Antalya ve çevresinde de Karamanoğulları’ndan kalma pek çok eser vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme devrinde, 1469-1470 yıllarında Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmış, Osmanlı Devleti’nin başına değişik zamanlarda bir çok defa dert açan Karamanoğullarının tekrar birleşip dert olmamaları için o zaman topluca oturmakta oldukları Larende’den (yani şimdiki Karaman’dan) dağıtılması sırasında bazı obalar, Karamanlı civarında Eskiköy, Türkmen; Gebice, Gedikyap ve Ferizli denilen yerlere yerleşmişler, sonradan Karamanlı’nın şimdiki yerinde toplanmışlardır. Geldikleri yer veya mensup oldukları Türk boyu sebebiyle kendilerine verilmiş olan “KARAMANLI” adını toplandıkları yerleşim merkezine kazandırmışlardır. Buraya ilk gelen Karamanoğlu, Ardıçlı Tepenin eteğindeki Kocapınar’ın başını mekan tutmuş, ikinci gelen Caferoğlu, Yediurgan denilen yerdeki Karaağaçlıpınar’ın başına yerleşmiştir. İlk olarak buralara yerleşen kişilerin adları bugün bu yörenin mahalle adı olarak yaşamaktadır. 1911 yılına kadar köy statüsünde bulunan Karamanlı’da,1911 yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 1925 yılında Jandarma Karakolu getirilmiş, 1928 yılında da Bucak Müdürlüğü kurularak,Bucak merkezi olmuştur. Bundan sonra Karamanlı hızlı bir gelişme göstermiş, ard arda değişik kamu ve özel kurum ve kuruluşları kurulmuştur. Karamanlı’nın İlçe merkezi haline getirilmesi isteğinin ve çalışmalarının başlaması epeyce eskilere uzanır. 12.12.1972 tarihinde Burdur İli İl Genel Meclisi, Karamanlı’nın ilçe merkezi haline getirilmesi için gerekçeli bir karar vermiştir. Aradan geçen yıllardaki faaliyetler sonucunda 4 Temmuz 1987 ve 19507 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla Karamanlı’nın ilçe olması, T.B.M.M. tarafından kararlaştırılmıştır. İlk Kaymakam 11.08.1988 tarihinde görevine başlamıştır. Resmi daireler faaliyete geçmiştir.

  COĞRAFİ KONUM:

  Karamanlı coğrafya kitaplarında “Tefenni Ovası “ diye adlandırılan ovanın, gerek ovayı ekip dikmeye, gerekse ovaya hakim olmaya en uygun yeri olan Asartepe, Ardıçlı Tepe ve Menekşe Sivrisi adlı tepelerin eteğinde bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu çevrede meydana gelen depremler Karamanlı’ da önemli bir hasar meydana getirmemiştir. İlçemizin güneyinde Toroslar, kuzey batasında Ardıçlı Tepe ve Kuzey Doğusunda Bozdağlar mevcuttur. İlçe Akdeniz İklimi tesirinden uzakta kaldığından ve keza Akdeniz şeridi ile ilçe arasında bulunan ve ilçenin güneybatı istikametinde mevcut yükseltiler dolayısıyla; kışları soğuk, yazları sıcak geçer. İDARİ YAPISI İlçemiz konum itibariyle toplu olarak görülmektedir. Güneye ve Güneybatıya doğru genişlemektedir. İlçeye bağlı Bademli, Dereköy, Kağılcık, Kayalı, Kılavuzlar, Kılçan, Manca ve Mürseller olmak üzere 8 köy bulunmaktadır. Köylerin ayrıca mezraları, obalar ve bağlıları yoktur. İlçe merkezimizin ise 12 mahallesi bulunmaktadır. Karamanlı İlçesi bir çok kurum ve kuruluşa sahiptir. a) Mahalli İdareler İlçemize bağlı sadece merkez belediyesi bulunmaktadır.

  1- KARAMANLI BELEDİYESİ : Karamanlı Belediyesi 1911 yılında kurulmuş, Türkiye belediyeleri içerisinde 333. kurulan belediyedir. 2005 yılı bütçesi 2.200.000.00 YTL´dir. Belediyemiz personeli; 1 Başkan, 12 memur, 3 daimi işçi ve 38 geçici işçi olmak üzere toplam 54 kişiden oluşmaktadır. Belediyemiz; 1 otomobil, 1 ambulans otomobil, 2 minübüs, 3 damperli kamyon, 1 tanker, 2 itfaiye arazözü, 1 grayder, 1 dozer, 1 ekskavatör, 1 sondaj makinası, 3 traktör, 2 çöp aracı, 2 kepçe, 1 cenaze arabası ve 4 pikap olmak üzere toplam 26 araç ile hizmetlerine devam etmektedir. Bunun yanında sulama işlerinin takibi için, 10 adet mobilet mevcuttur. Belediyemizin itfaiye, büz imalathanesi, Mezbahane, Soğuk Hava Deposu, Tüp Depoları, Hal Tesisleri, Açık Pazarları, Hayvan Pazarı, Bey Değirmeni, İş hanı, Otel, Sosyal Konutlar, Karamanlı Barajı arazi sulama ve 53 adet derin kuyu sulama sondajı işletmesi gibi kuruluşları mevcuttur. İlçemiz Karaman mahallesinde Belediyemiz imkanları ile keşif bedeli 79.000.000.000.TL olan 48 yataklı Huzurevi inşaatına başlanarak, yıl içerisinde 2 katının kaba inşaatı tamamlanmış olup; Belediyemizin maddi durumuna göre inşaatın bitirilmesi için çaba gösterilmektedir. DSİ’nden işletmesi 1994 yılında devralınan Karamanlı Sulama Barajı sulama sezonunda halkımıza adil ve titiz bir şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca Belediyemize ait 53 adet sulama sondajı da baraj suyunun yetişmediği yerlerde hizmete verilerek halkımızın ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçe Merkezinde Mahalle İsimler: Barbaros ,Cafer , Cami, Çamlık , Eşeler , Fatih , Hürriyet , İstiklal, Karaman , Pazar , Yeni ve Zafer mahallesi İlçemize bağlı 8 köy bulunmaktadır. BADEMLİ KÖYÜ: Köyde 150 hane olup, 531 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 55 Km, İlçe Merkezine 15 Km mesafededir.2005 yılı bütçesi 26.600.00 YTL´dir

  DEREKÖY KÖYÜ: Köyde 96 hane olup, 308 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe Merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.880.00 YTL´dir.

  KAĞILCIK KÖYÜ: Köyde 250 hane olup, 639 nüfusa sahiptir. İl Merkezine uzaklığı 58 Km, İlçe Merkezine 5 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 41.000.00 YTL´dir.

  KAYALI KÖYÜ: Köy 30 hane olup, 122 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 12.100.00 YTL´dir.

  KILAVUZLAR KÖYÜ: Köyde 230 hane olup, 564 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 20 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 16.300.00 YTL´dir.

  KILÇAN KÖYÜ: Köyde 50 hane olup, 185 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 70 Km, İlçe merkezine 7 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 11.500.00 YTL´dir.

  MANCA KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 363 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 73 Km, İlçe merkezine 10 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 15.300.00 YTL´dir.

  MÜRSELLER KÖYÜ: Köyde 130 hane olup, 440 nüfusa sahiptir. İl merkezine uzaklığı 46 Km, İlçe merkezine 17 Km mesafededir. 2005 yılı bütçesi 14.900.00 YTL´dir.

  3- SOSYAL VE EKONOMİK YAPI a) Sosyal Durum : 2000 yılı tespitine göre ilçe merkezinde 2.300 hane bulunmaktadır. Konutların genel olarak durumları iyidir. Son yıllarda konut yapımında artış olduğu ve yapılan konutların standartlara uygun olduğu görülmektedir. Yapı malzemesi olarak tuğla, taş, briket ve beton harç kullanılmakta olup yapı biçimi yığma ve karkas şeklindedir. Halkın sosyal yaşantısı ileri derecededir. Gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamaktadır. Sosyal tesis olarak, halkın dinlenmesi için çamlık bahçesinde Belediye Parkı tamamlanarak halkın hizmetine açılmıştır. Ayrıca, İlçemizde Belediye’ye ait otel, iş hanı, ekmek fabrikası ve düğün, nişan, nikah, toplantı, seminer, konferans gibi hizmetleri gören bir sinema salonu mevcuttur. İlçemiz Belediyesince 2004 yılı Temmuz ayı içerisinde 2.Ceviz ve Yayla Şenliği yapılmış olup, önümüzdeki yıllarda devam ettirilmeye çalışılacaktır. İlçemizde iş ve çalışma hayatı normal şekilde sürmektedir. İlçe merkezinde Cuma günleri kurulan Pazar oldukça büyük ve kalabalık olmaktadır. Pazara çevre il ve ilçelerden, takriben 40 çevre köyden katılmalar olmaktadır. Köylerimizde yaşayan halk genellikle çiftçilikle uğraşır. İlçe merkezinde, tarım ağırlıkta olmakla beraber sanayi, ticaret, taşımacılık ve el sanatları etkindir.

  İLÇENİN EKONOMİK YAPISI:

  1.Tarım Ve Hayvancılık: İlçemizin halkı geçimini tarım ve hayvancılık yaparak temin etmekte olup, ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçemiz merkez ve köylerinin toplam tarım alanı 173.600 dekardır. Sulanan arazi miktarı 72.300 dekardır. Bunun devletçe sulanan miktarı 49.600 dekardır. Çiftçilerimizce sulanan miktarı 22.700 dekardır. Ekilmeyen arazi miktarı 134.000 dekar olup, çayır-mera 107.000 dekar ve orman arazisi 100.000 dekardır. Buğday,Nohut,Şeker Pancarı,Haşhaş,Anason,Kimyon,Soğan,Yem Bitkileri ekilen başlıca ürünlerimizdir. İlçemizin merkez ve köyleri olmak üzere 4.350 büyük baş hayvan, 5.800 küçük baş hayvan, 3.050 kanatlı hayvan ve 2.120 arı kovanı vardır. İlçemiz ve köylerinde arıcılık da sektör olarak gelişme göstermekte ve her geçen yıl kovan sayılarında artışlar gözlenmektedir. İlçemizde toplam 2.120 adet fenni arılı kovan bulunmaktadır. Yıllık bal üretimi 5.000 kg. civarındadır. Havaların kurak geçmesi sebebiyle, bal üretiminde büyük ölçüde düşüş gözlenmektedir. İlçemiz merkez ve köylerinde 218 hektar meyve bahçesi, 130 hektar asma bağı bulunmaktadır. İlçe merkezinde ve köylerde aylık ortalama 741.000.Lt. civarında süt üretilmekte olup, bu sütler ilçemizde bulunan Süt Sanayi şirketlerine verilmektedir. İlçemizde tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için 1992 yılında Kar-Un Fabrikası hizmete geçirilmiş olup, 8’er saatlik günde üç vardiya çalıştığında günlük un üretme kapasitesi 95 tondur. Şu anda tek vardiya ile üretim yapılmakta olup, 35 ton un üretilmektedir. 25 adet kadrolu işçi çalışmaktadır. İlçemizde önemli sayılabilecek mermer madeni yatağı bulunmaktadır. Halen faaliyette olan mermer fabrikaları Asmer, Güneşler, Çelikkol, Rentaş, Gökmenoğlu ,Karmersan Karamanlı eskiden beri küçük sanayi ve el sanatları bakımından çevrenin merkezi durumundadır. Günümüzde traktör tamirciliği, ziraat aletleri yapımı, onarımı ve oto sanayiinin her dalı gelişmiştir. 18 adet tamir atölyesi bulunmaktadır. Karamanlı’daki esnaflar Küçük Sanayi Kooperatifi çatısı altında birleşmişlerdir. Belediye, Küçük Sanayi Sitesine 300 dekarlık bir alan ayırmış bulunmaktadır. Küçük Sanayi Sitesi inşaatına 1990 yılında başlanmış ve tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiştir. 1721 yılında Konya’dan getirilen bir fermanla ilçemizde ilk defa Pazar kurulmuş ve günümüze kadar devam etmiş ve halen her Cuma günü canlı pazar devam etmektedir. Bu bakımdan canlı bir ticaret hayatı vardır. Pazar yeri Belediye tarafından modern bir şekilde düzenlenmiştir. Esnaflar için Belediyemizin 8 ayrı blokta 100 kadar dükkanı bulunmaktadır. İlçemizde nakliyecilik çok eskilere dayanmaktadır. Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla ile Fethiye’yi birbirine bağlayan bir kavşakta bulunması, Karamanlı’yı nakliyecilikte ileri bir seviyeye götürmüştür. İlçemizde 150 kadar tır ve kamyon vardır. Nakliyecilerin çok oluşu, yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasında tüccara kolaylık sağlamakta, bu da sonunda üreticilerin lehine bir durum ortaya çıkarmaktadır.

  EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:

  Karamanlı’nın en eski eğitim öğretim kurumu eski adıyla Cumhuriyet İlkokulu, şu andaki Nimet Güvener İlköğretim Okulu’dur. Okulun arşivinde bulunan arapça yazılı bir cetvelden “ Karamanlı Kariyesi İhsaniye Mektebi” adı altında 1913 yılında ilçemizde bir ilkokulun mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonraları 1952 yılında açılan İstiklal İlkokulu (Yeni adı Devrim İlkokulu), 1957 yılında açılan Karamanlı Ortaokulu, 1968 yılında açılan Atatürk İlkokulu, 1974 yılında açılan Karamanlı Lisesi ve 1977 yılında önce Endüstri Pratik Sanat Okulu olarak açılıp, 1980 yılında Endüstri Meslek Lisesi’ne dönüştürülen okulumuz 2002 yılında Mesleki Eğitim Merkezi ile birleştirilerek Mesleki ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü adını almıştır. Şu anda ilçe merkezinde 1 normal Lise, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve 3 İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Bütün köyler taşımalı sisteme dönüştürülmüştür. Ancak sadece Bademli Köyü İlköğretim Okulunun 1.2.ve 3.sınıfları köyde 1 Müdür yetkili ve 1 Öğretmen ile birlikte eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir.

  İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZIN GENEL DURUMU :

  SIRA


  Okul


  Öğretmen


  Öğrenci


  Dershane

  1


  Nimet Güvener İlköğ. Okulu


  20


  415


  17

  2


  Atatürk İlköğretim Okulu


  10


  183


  7

  3


  Devrim İlköğretim Okulu


  7


  150


  6

  4


  Bademli Köyü İlköğretim Okulu


  3


  31


  2
  TOPLAM


  40


  779


  32

  ORTA DERECELİ OKULLARIMIZIN GENEL DURUMU :

  SIRA


  Okul


  Öğretmen


  Öğrenci


  Dershane

  1


  Karamanlı Lisesi


  11


  87


  6

  2


  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi


  19


  213


  9
  TOPLAM


  30


  300


  15  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğünde metal işleri, elektrik ve bilgisayar donanım bölümleri vardır. 2004-2005 öğretim yılındaki taşımalı öğrenci sayısı 221 olup, 221 öğrenciye öğle yemeği verilmektedir.

  İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları içerisinde; merkezde Makine Nakışları, bilgisayar, Örgü, Pasta-Börek kursu, Kağılcık Köyünde giyim kursu, ara sınıflara (4-5-6-7 ve 9. sınıflar) hazırlık kursu ile 8.sınıflara OKS, 11.sınıflara ÖSS kursu, Kılavuzlar köyü makine nakışları kursu devam etmektedir. İlçe Müftülüğü ile birlikte kurban kesim kursu ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Kağılcık köyünde bağ budama kursu tamamlanmıştır.

  Ayrıca Kağılcık ve Kılavuzlar köylerimizde Halk Oyunları Kurslarımız devam etmektedir. İlçenin eğitim ve kültürünün gelişmesinde etkin rol oynayan İlçe Halk Kütüphanesi, haftanın 5 günü halka ve öğrencilere açık olarak hizmet vermektedir. İlçemizde bir matbaa vardır. Profesyonel spor kulübü yoktur. Amatör Spor Derneği bulunmaktadır. Karamanlı Spor Derneği 1970 yılında kurulmuş, gençlerimizin sportif çalışmaları için gereken çalışmalar yapılmaktadır.

  SAĞLIK DURUMU :

  a) Merkez Sağlık Ocağı: 1984 yılında faaliyete başlayan Karamanlı Sağlık Ocağında, 2 Doktor, 3 Sağlık memuru, 3 hemşire, 7 ebe, 1 Çevre Sağlık Teknisyeni, 1 şoför ve 1 hizmetli bulunmaktadır. Sağlık Ocağında 1 Ambulans ve 1 hizmet aracı faal durumdadır. Sağlık Ocağına bağlı Bademli ve Kağılcık köylerinde 1’ er ebe bulunmaktadır. Kılavuzlar Köyünde mahalli imkanlarla köy tipi sağlık ocağı inşaatı tamamlanmış, Bakanlık onayına sunulmuş personel ataması yapılmadığından sağlık ocağı olarak hizmet verememektedir. Sağlık Ocağı binası 2 katlı olup, 4 dairelik lojmanı bulunmaktadır. Bademli, Kılavuzlar ve Mürseller köylerinde sağlık evi binası mevcuttur, diğer köylerde sağlık evi binası yoktur. Bademli Köyünde Ebe mevcuttur. Dereköy, Kılçan,Kayalı, Manca ve Mürseller köylerindeki gebe, bebek, çocuk takibi merkez ebelerimiz tarafından yapılmaktadır.

  b) 2 Nolu Sağlık Ocağı: SSK´ya ait olan Sağlık İstasyonu, SSK´nın Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle 2 nolu Sağlık Ocağına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti Belediyeye ait iş hanında 1 Doktor,1 Hemşire ve 1 Sağlık Memuru ile hizmet vermektedir. Ayrıca İlçemizde faal olarak 2 adet Eczane bulunmaktadır. a) İlçe Jandarma Komutanlığı : İlçe Jandarma Komutanlığı; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 4 katlı hizmet binası ve 10 daireli lojmanda faaliyet göstermekte olup; hali hazırda 4 Jan.Astsubay, 2 Uzm.Jan.Çvş. 20 erbaş ve erle asayiş görevlerini icra etmektedir. Araç olarak 1 adet Renault Toros, 1 adet Ford Transit ve 1 adet Land Rover bulunmaktadır. b) İlçe Emniyet Amirliği : İlçe Emniyet Amirliği; kendisine ait arazi üzerinde bulunan 2 katlı hizmet binası olup, 2 nci katı lojman olarak kullanılmaktadır. İlçe Emniyet Amirliğinde 1 Başkomiser, 1 Komiser Yardımcısı, 19 Polis memuru, 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ve 1 sivil memur bulunmaktadır. Araç olarak; 2 adet Renault marka otomobil bulunmaktadır. Telsiz olarak; 1 adet masa tipi sabit telsiz, 2 adet oto telsizi ve 7 adet el telsizi bulunmaktadır.

  YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR ve YATIRIM FAALİYETLERİ :

  a) İlçemiz Sanayi Sitesi İnşaatı tamamlanmış olup, sahiplerine teslimi yapılmıştır.

  b) Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, 25 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin 3 kat kaba inşaatı tamamlanmış, inşaatın okula dönüştürülmesi hususunda İlçe Milli Eğitime devri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

  c) İlçemizde Karamanlı Belediye Başkanlığınca 53 adet, Köylerde kooperatifler vasıtasıyla 23 adet derin kuyu sulama sondajı açtırılmıştır.

  d) Kağılcık ve Bademli köylerinde, küçük parseller halinde ve dağınık durumda olan tarım arazilerinin birleştirilmesi amacıyla Arazi Toplulaştırması yapılması, Bakanlar Kurulu'nca 18.06.2001 tarihinde kararlaştırılmıştır
   

Bu Sayfayı Paylaş