Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

'Hukuk' forumunda RosaLie tarafından 2 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. RosaLie

  RosaLie New Member

  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

  Millî Eğitim Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi: 13/08/2005

  Resmi Gazete Sayısı: 25905

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını

  Bakan: Millî Eğitim Bakanını

  Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu

  Eğitim: Hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitimi

  Hizmet içi eğitim: Hizmet içi eğitim amacı ile düzenlenen kurs ve seminerleri

  Etkinlikler: Bilimsel kültürel sanatsal ve sportif çalışmaları

  Sicil (İş başarımı): Kişilik özelliklerinin ve meslekî yeterliğin belirlenmesi amacıyla geliştirilen ölçüt ve göstergelere göre yapılan değerlendirmeyi

  Alan: (Değişik tanım: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad) Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlikleri

  Eğitim Bilimleri: Öğrenme ve eğitim sürecinin niteliksel ve nesnel yönlerini bilimsel yöntemlerle ele alan ve inceleyen bilim dallarını

  Öğretmenlik Kariyer Basamakları: Adaylık döneminden sonraki öğretmenlik uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarını

  Kıdem: Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçen süreyi

  Öğretmen: Genel kültür özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş ve adaylık döneminden sonra her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerini yürütenleri

  Uzman Öğretmen: (Değişik tanım: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad) Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden kıdem hizmet içi eğitim etkinlikler ve sicil; lisans öncesi ve lisans mezunu öğretmenler ile alanı ya da eğitim bilimleri alanı dışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden ise kıdem eğitim etkinlikler sicil ve sınav ölçütlerine göre yapılan değerlendirme ve başarı sıralaması sonucunda alanlarında ayrılan kontenjana yerleştirilenleri

  Başöğretmen: (Değişik tanım: 07/01/2005-26046 S.R.G. Yön/1.mad) Alanında ya da eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden kıdem hizmet içi eğitim etkinlikler ve sicil; lisans öncesi ve lisans mezunu öğretmenler ile alanı ya da eğitim bilimleri alanı dışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan uzman öğretmenlerden ise kıdem eğitim etkinlikler sicil ve sınav ölçütlerine göre yapılan değerlendirme ve başarı sıralaması sonucunda alanlarında ayrılan kontenjana yerleştirilenleri

  Kariyer: Öğretmenlikten uzman öğretmenliğe uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemeyi

  Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama eğitim araç-gereci üretme ve geliştirme öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme hizmet içi eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları

  Özel Öğretim Kurumu: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında etkinlik gösteren okul öncesi eğitim ilköğretim orta öğretim kurumları kurslar dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini

  Sınav: Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekler için yapılan sınavı

  Sınav Muafiyeti: Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik; doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulmalarını

  Sertifika: Alanlara göre ayrılan uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik kontenjanına yerleştirilenlere verilen belgeyi

  Aday: Kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunanları

  ÖSYM: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını

  Kredi Puanı: Hizmet içi eğitim etkinliklerinden 6 saati 1 kredi puanı karşılığında değerlendirilmek suretiyle bulunan puanı

  ifade eder.
   

Bu Sayfayı Paylaş