Python Modüller Üzerine Daha Fazla Bilgi

'Programlama' forumunda sha. tarafından 9 Eyl 2009 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Kod:
  şlev tanımlarının yanısıra modül içinde çalıştırılabilir ifadeler de olabilir. Bu ifadeler modülün ilk kullanıma hazırlanması için kullanılabilirler ve sadece modülün ilk yüklenişinde çalışırlar. 
  Her modülün o modül içindeki bütün işlevler tarafından global simge tablosu olarak kullanılan kendi simge tablosu vardır. Bu özellik sayesinde modülü yazan kişi rahatlıkla modül içnde global değişkenler kullanabilir. Modülü kullanan diğer kişilerin global değişkenleri ile isim çakışması olmaz. Modül içindeki global değişkenlere de modulAdi.degiskenAdi şeklinde ulaşmak ve istenirse bunları değiştirmek mümkündür. 
  Modüller diğer modülleri yükleyebilirler. Bütün import ifadelerinin modülün (ya da betiğin) başına konması gelenektendir; ancak şart değildir. Yüklenen modüller kendilerini yükleyen modülün global simge tablosuna ekleniriler. 
  import deyiminin bir modüldeki isimleri doğrudan yükleyen modülün simge tablosuna ekleyen kullanım şekli var. Örnek: 
  
  Kod:
  >>> from fibo import fib, fib2
  >>> fib(500)
  1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
  
  Bu kullanım şeklinde yüklemenin yapıldığı modül adı yerel simge tablosuna eklenmez (yani örnekteki fibo tanımlı değildir). 
  Bir modülde tanımlanmış bütün isimleri de yüklemek şu şekilde mümkündür: 
  
  Kod:
  >>> from fibo import *
  >>> fib(500)
  1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
  
  
  Bu altçizgi ( _ ) ile başlayanlar dışındaki bütün isimleri yükler. 
  
  Modül Arama Yolu
  
  spam isimli bir modül yüklenmek istendiğinde yorumlayıcı önce çalıştırıldığı dizinde ve sonra PYTHONPATH ortam değişkenince tanımlanan dizinler içinde spam.py isimli bir dosya arar. PYTHONPATH dizin isimlerinden oluşan bir listedir (PATH gibi). Aranan dosya bulunmazsa arama, kuruluma bağlı başka bir yolda da aranabilir. Genelde bu /usr/local/lib/python dizinidir. 
  Aslında modüller sys.path değişkeninde bulunan dizin listesinde aranırlar. Bu değişken değerini betiğin alıştırıldığı dizin, PYTHONPATH ve kuruluma bağlı diğer dizinlerden alır. sys.path değişkeni sayesinde Python programları modül arama yolunu değiştirebilirler. 
  
  
  "Derlenmiş" Python Dosyaları
  
  Derlenmiş Python dosyaları programların çalışmaya başlaması için gereken süreyi kısaltırlar. Örneğin spam.py adlı dosyanın bulunduğu dizinde spam.pyc adlı bir dosya varsa bu modul, spam modülünün ikilik derlenmiş halidir. spam.py dosyasının son değiştirilme tarihi spam.pyc dosyasının içinde de kayıtlıdır ve bu tarihler aynı değil ise .pyc dosyası dikkate alınmaz. 
  spam.pyc dosyasının oluşması için bir şey yapmanız gerekmez. spam.py her ne zaman başarılı olarak derlenirse programın derlenmiş hali spam.pyc dosyasına kaydedilir. Bunun yapılamaması bir hata değildir; herhangi bir nedenle .pyc dosyası tam olarak yazılamazsa geçersiz sayılır ve dikkate alınmaz. .pyc dosyalarının içeriği platformdan bağımsızdır. Bu sayede bir Python modülü dizini farklı mimarideki makineler tarafından paylaşılabilir. 
  Uzmanlar için birkaç ip ucu: 
  Python yorumlayıcısı -O parametresi ile çalıştırıldığında eniyileştirilmiş (optimized) kod üretilir ve .pyo uzantılı dosyalarda saklanır. Eniyileştircinin (optimizer) şu anda pek bir yararı olmuyor; sadece assert deyimlerini siliyor. -O parametresi kullanıldığında tüm ikilik kod eniyileştirilir, .pyc dosyaları göz ardı edilir ve .py dosyaları eniyileştirilmiş ikilik kod olarak derlenir. 
  Yorumlayıcıya iki tane -O parametresi (-OO) vermek derleyicinin bazı ender durumlarda doğru çalışmayan programlara neden olan eniyileştirmeler yapmasına neden olur. Şu anda sadece __doc__ dizgeleri silinerek daha küçük .pyo dosyaları üretilmektedir. Bazı programların çalışması bunların varlığına bağımlı olabileceğinden bu parametreyi kullanırken dikkatli olun. 
  Bir program .pyc ya da .pyo dosyasından okunduğunda .py dosyasından okunan halinden daha hızlı çalışmaz; sadece yüklenme süresi kısalır. 
  Bir betik komut satırından ismi verilerek çalıştırıldığında bunun ikilik kodu asla bir .pyc ya da .pyo dosyasına yazılmaz. Bu yüzden betiğin başlama süresini kısaltmak için bunun bir kısmı bir modüle aktarılarak ve bu modülü yükleyen küçük bir başlatıcı betik kullanılarak kısaltılabilir. Komut satırından bir .pyc ya da .pyo dosyası da ismi verilerek doğrudan çalıştırılabilir. 
  spam.py dosyası olmadan da spam.pyc (ya da -O kullanıldığında spam.pyo) dosyası kullanılabilir. Bunlar bir Python kodu kütüphanesinin tersine mühendisliği zorlaştıran şekilde dağıtılmasında kullanılabilir. 
  compileall modülü bir dizindeki bütün dosyalar için spam.pyc (ya da -O kullanıldığında spam.pyo) dosyaları yaratabilir
  
  Aslında işlev tanımları da `çalıştırılan' ifadelerdir; işlev adını modülün global simge tablosuna eklerler.
   

Bu Sayfayı Paylaş