Bireyi Tanıma ile İlgili Ahlaki İlkeler

'Diğer Dersler' forumunda Uygu tarafından 11 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. Uygu

  Uygu New Member  1. Bireyleri tanımanın tek amacı, onların kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Buna göre tanıma hizmetlerinde bireyleri tanıma sadece bir araç, onların kendilerini daha iyi tanımalarına yardım ise amaçtır. Psikolojik danışma ve rehberlikte kişinin kendisini tanımasına neden olmayacak hiçbir aracın-bilginin önemi yoktur.

  2. Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır. Akademik durumu ile sosyal ve psikolojik uyumu ne olursa olsun her öğrencinin kendi kapasite ve özellikleri hakkında daha çok bilgi edinmeye, böylece kendisi hakkında gerçekçi ve tutarlı bir görüş kazanma ihtiyacı vardır.

  3. Öğrencileri tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı gerektirir.

  4. Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir. Öğrenciler hakkında bilgi toplama, belirli bir sınıfa ve yaşa özgü olmaktan çok, her sınıf ve yaşta sürekli olarak yapılması gerekir. Birey, tüm özellikleri bakımından sürekli bir gelişme ve değişme içerisindedir. Bu değişme ve gelişme okul yıllarında daha hızlıdır. Durum böyle olunca ancak yaş ve sınıf ayırt etmeksizin toplanan bilgilerin ele alınması ile bireyler hakkında geçerli ve doğru bir kanaate ulaşabiliriz.

  5. Bireyler hakkında toplanan bilgiler objektif, geçerli ve güvenilir olmalıdır. Bunun için bilgi toplamada kişisel kanı, tutum ve davranışların ötesinde objektif geçerli ve güvenilir niteliklere sahip bazı psikolojik ölçme araçları kullanmak gerekir. Ancak, bu tür ölçme araçlarının kullanılması, uzmanlaşmayı gerektirir.
  Bir aracın kullanılma amacı, onun geçerliliğini ve güvenilirliğini etkiler. Önemli olan seçilen aracın özelliklerinin ve sınırlılıklarının iyi belirlenmesi ve amaca uygun olmasıdır.

  6. Bireyi tanıma tekniklerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçları çok dikkatli kullanmak gerekir. Böylece bu araçların sınırlılıklarından gelebilecek sakıncalar en alt değerde tutulabilir. Ayrıca elde edilen sonuçlar ışığında kişileri damgalamamak gerekir.

  7. Parça parça toplanan bilgiler bir bütünlük içinde sınıflandırılmalı, özetlenmeli, öğrencilerle paylaşılmalı, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere dosyalanmalıdır. Bu demek değildir ki her türlü bilgi paylaşılır. Bu bilgilerin gizlilik dereceleri belirlenmeli, ona göre gerekli olanlar paylaşıma sunulmalıdır.

  8. Okulda öğrenciler hakkında gizli ve özel olmayan genel bilgilerden, öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve hatta velilerin yararlanması sağlanmalıdır. Elde edilen bilgiler başkalarının yararlanabileceği bir biçimde düzenlenmelidir.

  9. Bireyleri tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki ahlak kurallarına mutlaka uyulur. Özellikle gizli bilgilerin kayıt edilip saklanmasına dikkat edilir.

  10. Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleriyle tanınması, bir ilke olarak benimsenmelidir.

  *
  Alıntı


   

Bu Sayfayı Paylaş