Kur'an'ın Türkçesi (Meal ) Mevdudi..

'Din ve İslam' forumunda sha. tarafından 7 Ağu 2009 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  065-TALAK SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [065.001] Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetli süresinde (temizlendiklerinde) boşayın ve iddetli sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkup-sakının. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekten o, kendi nefsine zulmetmiş demektir. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş (durum) oluşturabilir.
  [065.002] Sonra (üç iddet bekleme) sürelerine ulaştıkları zaman, artık onları maruf (bilinen güzel bir tarz) üzere tutun, ya da maruf üzere onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahid yapın. Şahidliği Allah için dosdoğru yerine getirin. İşte bununla, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, (Allah) ona bir çıkış yolu gösterir;
  [065.003] Ve onu hesaba katmadığı bir yönden de rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip-gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır.
  [065.004] (Yaşlılıklarından dolayı) hayızdan kesilmiş kadınlarınızdan şüphe ederseniz, bilin ki onların bekleme süresi üç aydır. Henüz hayız görmeyenler de böyledir. Hamile olan kadınların bekleme süresi doğurmaları ile son bulur. Kim Allah'tan korkarsa (Allah) onun işine kolaylık verir.
  [065.005] Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, Allah, onun kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür.
  [065.006] (Boşandığınız) Kadınları, gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun, onları 'darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla' kendilerine zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini bırakıncaya (doğumlarını yapıncaya) kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için (çocuğu) emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve ilişkilerinizi) Kendi aranızda maruf (güzellikle ve İslâm'a uygun bir tarz) üzere görüşüp-konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz, bu durumda '(çocuğu) onun (babası) için bir başkası emzirebilir.
  [065.007] Genişlik-imkânları olan, nafakayı geniş-imkânlarına göre yapsın. Rızkı kendisine kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, hiç bir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp-verecektir.
  [065.008] Ülkelerden niceleri vardır ki, Rablerinin ve O'nun peygamberinin emrine karşı gelip azmışlar, böylece biz de onları çetin bir hesaba çekmişiz ve onları benzeri görülmedik bir azabla azablandırmışız.
  [065.009] Artık o (ülkelerin halkı), yaptığı kötülüğü taddı ve işinin sonucu da bir hüsran oldu.
  [065.010] Allah, onlar için şiddetli bir azab hazırlamıştır; öyleyse ey iman etmekte olan temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakının, Doğrusu Allah, sizin için bir zikir (uyarıp-hatırlatan ve öğüt veren Kur'an) indirmiştir.
  [065.011] İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerine size okuyan bir peygamber de (gönderdik) . Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.
  [065.012] Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp-kuşattığını bilip-öğrenmeniz için.
   
 2. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  066-TAHRİM SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [066.001] Ey Peygamber! Allah'ın helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? (Şunun için ki) sen hanımlarının rızasını kazanmak istiyorsun. Allah gafûr ve rahimdir.
  [066.002] Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya meşrû kıldı. Allah, sizin mevlânız (sahibiniz, yardımcınız) dır. O, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
  [066.003] Hani Peygamber, eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o (eşlerinden biri), bunu haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca, o da (Peygamber) bir kısmını açıklamış bir kısmını (söylemekten) vazgeçmişti. Sonunda ona kendisi haberi verince (eşi) demişti ki «Bunu sana kim haber verdi?» O da «Bana bilen, (herşeyden) haberdar olan (Allah) haber verdi» demişti.»
  [066.004] Eğer sizler (Peygamberin iki eşi) Allah'a tevbe ederseniz (ne güzel) ; çünkü kalbleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmağa kalkışırsanız, artık Allah, Onun mevlâsıdır; Cibril de ve mü'minlerin salih olan(lar) ı da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, Mü'min, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir.
  [066.005] Belki onun Rabbi, -eğer o sizi boşayacak olursa-
  [066.006] Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır, üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler.
  [066.007] Ey küfretmekte olanlar, bugün özür beyan etmeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.
  [066.008] Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki, Allah, sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman etmekte olanları küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşup-parıldar. Derler ki: «Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz sen, her şeye güç yetirensin.»
  [066.009] Ey Peygamber, kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.
  [066.010] Allah, küfretmekte olanlara, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhları-altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, onlara (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: «Ateşe diğer girenlerle birlikte girin» denildi.
  [066.011] Allah, iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki; «Rabbim bana kendi katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar.»
  [066.012] İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de ona kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı.
   
 3. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  067-MÜLK SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [067.001] En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.
  [067.002] O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginiz daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.
  [067.003] O, biri diğeriyle 'tam bir uyum (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah) ın yaratmasında hiç bir çelişki ve uygunsuzluk (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?
  [067.004] Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.
  [067.005] Andolsun, biz en yakın olan göğü (dünya göğünü) kandillerle süsleyip-donattık ve bunları, şeytanlar için taşlama-birimleri (rücûm) kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık.
  [067.006] Rablerine (karşı) küfretmekte olanlar için cehennem azabı vardır. Ne kötü dönüş yeridir o.
  [067.007] İçine atılıp-bırakıldıkları zaman, o kaynayıp-feveran ederken onun korkunç homurtusunu işitirler.
  [067.008] Öfkesinin-şiddetinden neredeyse patlayıp parçalanacak. Her bir grup içine atıldığında, bekçileri onlara sorar: «Size bir uyarıcı-korkutucu gelmedi mi?»
  [067.009] Onlar: «Evet» derler. «Bize gerçekten bir uyarıcı-korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık ve: -Allah hiç bir şey indirmedi, siz yalnızca büyük bir şaşkınlık (ve sapıklık) içindesiniz, dedik.»
  [067.010] Ve derler ki: «Eğer dinlemiş olsaydık ya da akıl etmiş olsaydık, şu çılgınca yanan ateşin halkı arasında olmayacaktık.»
  [067.011] Böylece kendi günahlarını itiraf ettiler. Çılgınca yanan ateşin halkına (Allah'ın rahmetinden) uzaklık olsun.
  [067.012] Gerçek şu ki, Rablerinden gayb ile (O'nu görmedikleri halde) içleri titreyerek-korkanlara gelince; onlar için bir mağfiret (bağışlanma) ve büyük bir ecir vardır.
  [067.013] Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun. Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir.
  [067.014] O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habîr'dir.
  [067.015] Sizin için, yeryüzüne boyun eğdiren O'dur. Şu halde onun omuzlarında yürüyün ve O'nun rızkından yiyin. Sonunda gidiş O'nadır.
  [067.016] Gökte olanın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki, o (yeryüzü) sallanıp-çalkalanmaktadır.
  [067.017] Yoksa gökte olanın üzerinize 'taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgâr göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o takdirde benim uyarmam nasılmış bilip-öğreneceksiniz.
  [067.018] Andolsun, kendilerinden öncekiler de yalanladı. Fakat beni inkâr (etmelerine karşılık verdiğim azab) nasılmış?
  [067.019] Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah') tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir.
  [067.020] Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kâfirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.
  [067.021] Eğer O, rızkını tutup-kesecek olsa, sizin rızkınızı verecek olan kimmiş? Hayır; onlar, bir azgınlık ve nefret içinde inatla direnmektedirler.
  [067.022] Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?
  [067.023] De ki: «Sizi inşa edip-yaratan, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?»
  [067.024] De ki: «Sizi yeryüzünde üretip-türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz.»
  [067.025] Derler ki: «Eğer siz doğru sözlüler iseniz, şu tehdit (ettiğiniz azab) ne zamanmış?»
  [067.026] De ki: «(Bununla ilgili) Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık olan bir uyarıcı-korkutucuyum.»
  [067.027] Nihayet onu pek yakında gördüklerinde, o küfretmekte olanların yüzleri kötüleşip-karardı. Ve: «İşte bu, sizin (gerçekleşmeyecek diye) öne sürüp durduğunuz şeydir» denildi.
  [067.028] De ki: «Haber verir misiniz; eğer Allah, beni ve benimle birlikte olanları yıkıma uğratır ya da bizi esirgerse, (peki) bu durumda kâfirleri acıklı bir azabtan kurtaracak olan kimdir?»
  [067.029] De ki: «O (Allah) Rahman olan (bizi esirgeyip koruyan) dır; biz O'na iman ettik ve O'na tevekkül ettik. Artık siz kimin açıkça bir şaşkınlık (ve sapıklık) içinde olduğunu pek yakında bilip-öğreneceksiniz.»
  [067.030] De ki: «Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olursa, bu durumda kim size bir akar su kaynağı getirebilir?
   
 4. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  068-KALEM SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [068.001] Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun.
  [068.002] Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin.
  [068.003] Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır.
  [068.004] Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.
  [068.005] Artık yakında göreceksin ve onlar da görmüş olacaklar.
  [068.006] Sizden hanginiz 'fitneye tutulup-çıldırdığını.'
  [068.007] Elbette senin Rabbin, kimin kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir.
  [068.008] Şu halde yalanlayanlara itaat etme.
  [068.009] Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı arzu ettiler; o zaman onlar da sana yaranıp-uzlaşacaklardı.
  [068.010] Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edipduran, aşağılık,
  [068.011] Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber taşıyan) .
  [068.012] Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr,
  [068.013] Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik,
  [068.014] Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye,
  [068.015] Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: «(Bunlar) Eskilerin uydurma masallarıdır» diyen.
  [068.016] Yakında biz onun hortumu (burnu) üzerine damga vuracağız.
  [068.017] Gerçek şu ki, biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi.
  [068.018] (Bu konuda) Hiç bir istisna da yapmıyorlardı.
  [068.019] Fakat onlar, uyuyorlarken, Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir bela onun üstünü sarıp-kuşatıverdi.
  [068.020] Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi.
  [068.021] Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler.
  [068.022] «Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence kalkın-çıkın.»
  [068.023] Derken, aralarında fısıldaşarak çıkıp-gittiler:
  [068.024] «Bugün sakın oraya hiç bir yoksul girip de karşınıza çıkmasın.»
  [068.025] (Yoksulları) Engellemeğe güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler.
  [068.026] Ama onu görünce: «Muhakkak biz (gideceğimiz yeri) şaşırmış» dediler.
  [068.027] «Hayır, biz (her şeyden ve bütün servetimizden) yoksun bırakıldık.»
  [068.028] (İçlerinde) Mutedil olan biri dedi ki: «Ben size dememiş miydim? (Allah'ı) Tesbih edip yüceltmeniz gerekmez miydi?»
  [068.029] Dediler ki: «Rabbimiz, seni tesbih eder-yüceltiriz; gerçekten bizler zalim olanlarmışız.»
  [068.030] Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamağa başladılar:
  [068.031] «Yazıklar bize, gerçekten bizler azgınmışız» dediler.
  [068.032] «Belki Rabbimiz, onun yerine ondan daha hayırlısını verir; şüphesiz biz, yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz.»
  [068.033] İşte azab böyledir. Ahiret azabı ise, muhakkak çok daha büyüktür; onlar bir bilseler.
  [068.034] Şüphe yok, muttaki olanlar için Rableri katında nimetlerle donatılmış cennetler vardır.
  [068.035] Öyleyse, Müslümanları suçlu-günahkâr olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?
  [068.036] Siz ne oluyor? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz?
  [068.037] Yoksa sizin (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var?
  [068.038] İçinde, siz neyi seçip-beğenirseniz, mutlaka sizin olacak, diye.
  [068.039] Yoksa sizin için üzerimizde kıyamete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki siz ne hüküm verirseniz o, mutlaka sizin kalacak, diye.
  [068.040] Onlara sor: «Onlardan hanginiz bunun savunuculuğunu yapacak?»
  [068.041] Yoksa onların ortakları mı var? Şu halde eğer doğru sözlü kimselerse, ortaklarını da getirsinler.
  [068.042] Ayağın üstünden (örtünün) açılacağı ve onların secdeye çağrılacakları gün, artık güç yetiremezler.
  [068.043] Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük,' kendilerine de zillet sarıp-kuşatmış. Oysa onlar, (daha önce) sapasağlam iken secdeye davet edilirlerdi.
  [068.044] Artık bu sözü yalan sayanı sen bana bırak. Biz onları, bilmeyecekleri bir yönden derece derece (günahla yükletip azaba) yaklaştıracağız.
  [068.045] Ben, onlara süre tanıyorum. Hiç şüphesiz benim düzenim (cezalandırmam) sapasağlamdır.
  [068.046] Yoksa sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun ki, onlar, haksız bir borçtan dolayı ağır bir yük altında kalmışlar?
  [068.047] Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında mıdır ki, kendileri yazıp duruyorlar?
  [068.048] Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu.
  [068.049] Eğer Rabbinden bir nimet ona ulaşıp-yetişmeseydi, mutlaka kendisi yerilmiş ve çıplak bir durumda (karaya) atılmış olacaktı.
  [068.050] Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.
  [068.051] O küfretmekte olanlar, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle yıkıp-devireceklerdi. «O, gerçekten bir delidir» diyorlar.
  [068.052] Oysa o (Kur'an), alemlere bir zikr (öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şeref) den başka bir şey değildir.
   
 5. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  069-HAKKA SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [069.001] 'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet),
  [069.002] Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'
  [069.003] O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?
  [069.004] Semûd ve Ad (toplumları), 'mutlaka patlak verecek kıyameti yalan saydılar.
  [069.005] Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.
  [069.006] Ad (halkın) a gelince; onlar da, uğultulu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.
  [069.007] (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki, o kavmi, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.
  [069.008] Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?
  [069.009] Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.
  [069.010] Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.
  [069.011] Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide biz sizi taşıdık:
  [069.012] Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip-kavrasın.
  [069.013] Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği,
  [069.014] Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından da tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.
  [069.015] İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vuku bulmuş (gerçekleşmiş) tur.
  [069.016] Gök de yarılıp-çatlamıştır: artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramıştır.'
  [069.017] Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.
  [069.018] Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiç bir gizli (şey), gizli kalmaz.
  [069.019] Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: «Alın, kitabımı okuyun.»
  [069.020] «Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış) tım.»
  [069.021] Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.
  [069.022] Yüksek bir cennette.
  [069.023] Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün) leri pek yakındır.
  [069.024] «Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için.»
  [069.025] Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: «Bana keşke kitabım verilmeseydi.»
  [069.026] «Hesabımı da hiç bilmeseydim.»
  [069.027] «Keşke o (ölüm her şeyi) kesip bitirseydi.
  [069.028] «Malım bana hiç bir yarar sağlayamadı.»
  [069.029] «Güç ve kudretim de yok olup gitti.»
  [069.030] (Allah buyruk verir «Onu tutuklayın, hemen bağlayıverin.»
  [069.031] «Sonra onu çılgın alevlerin içine atın.»
  [069.032] «Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin.»
  [069.033] «Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu.»
  [069.034] «Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı.»
  [069.035] «Bundan dolayı bugün, kendisine hiç bir sıcak dost yoktur.»
  [069.036] «İrin ve kan karışmadan başka bir yemek yoktur.»
  [069.037] «Bunu da, hata edenlerden başkası yemez.»
  [069.038] Hayır; gördüklerinize yemin ederim,
  [069.039] Görmediklerinize de.
  [069.040] Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.
  [069.041] O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inaniyorsunuz?
  [069.042] Bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az öğüt alıp-düşünüyorsunuz?
  [069.043] Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.
  [069.044] Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı,
  [069.045] Muhakkak onun sağ elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.
  [069.046] Sonra onun can damarını elbette keserdik.
  [069.047] O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.
  [069.048] Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
  [069.049] Elbette biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.
  [069.050] Gerçekten o (Kur'an), kafirler için (kahırlı) bir hasrettir.
  [069.051] Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakin).
  [069.052] Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.
   
 6. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  070-MEARİC SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [070.001] İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.
  [070.002] Kafirler için olan, bu (azabı) geri çevirecek kimse yoktur.
  [070.003] (Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.
  [070.004] Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.
  [070.005] Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.
  [070.006] Çünkü gerçekten onlar, bunu uzak görmektedirler.
  [070.007] Biz ise, onu pek yakın görmekteyiz.
  [070.008] (O azab geleceği) O gün gök, erimiş gümüş gibi olur.
  [070.009] Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.
  [070.010] (Böyle bir günde) Hiç bir yakın dost bir yakın-dostu sormaz.
  [070.011] Onlar birbirlerine gösterirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabını karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;
  [070.012] Kendi eşini ve kardeşini,
  [070.013] Ve onu barındıran aşiretini (soyunun hepsini) de;
  [070.014] Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de) ; sonra bir kurtulsa.
  [070.015] Hayır; (böyle fidyeler kabul edilmez.) Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:
  [070.016] Başın derisini kavurup-soyar.
  [070.017] Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.
  [070.018] (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı.
  [070.019] Gerçek şu ki, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı.
  [070.020] Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.
  [070.021] Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder) .
  [070.022] Ancak namaz kılanlar hariç;
  [070.023] Ki onlar, namazlarında süreklidirler.
  [070.024] Ve onların mallarında belirli bir hak vardır.
  [070.025] Yoksul ve yoksun olan(lar) için.
  [070.026] Onlar, din gününü de tasdik etmektedirler.
  [070.027] Onlar, Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.
  [070.028] Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.
  [070.029] Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar:
  [070.030] Ancak kendi eşleri ya da sağ-ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.
  [070.031] Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.
  [070.032] (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.
  [070.033] Şahidliklerinde de dosdoğru davrananlardır.
  [070.034] Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.
  [070.035] İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.
  [070.036] Şimdi küfretmekte olanlara ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.
  [070.037] Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.
  [070.038] Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor) ?
  [070.039] Hayır, doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık.
  [070.040] Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetirenleriz;
  [070.041] Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip-değiştirmeğe. Üstelik bizim önümüze geçilemez.
  [070.042] Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.
  [070.043] Kabirlerinden koşarcasına çıkacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmişler gibidirler.
  [070.044] Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük,' yüzlerini de bir zillet sarıp-kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) günüdür.
   
 7. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  071-NUH SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMNİRRAHİM  [071.001] Hiç şüphesiz, biz Nuh'u; «Kavmini, onlara acı bir azab gelmeden evvel uyarıp-korkut» diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik.
  [071.002] O da dedi ki: «Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı-korkutucuyum.»
  [071.003] «Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup-sakının ve bana itaat edin.»
  [071.004] «Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız.
  [071.005] Dedi ki: «Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip-durdum.»
  [071.006] «Fakat benim davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı.»
  [071.007] «Doğrusu ben, senin onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.»
  [071.008] «Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim.»
  [071.009] «Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim.»
  [071.010] «Bundan böyle» dedim. «Rabbinizden mağfiret isteyin çünkü gerçekten O, çok bağışlayandır.
  [071.011] «(Öyle yapı ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın.»
  [071.012] «Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, ırmaklar da versin.»
  [071.013] «Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz?»
  [071.014] «Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır.»
  [071.015] «Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?»
  [071.016] «Ve ayı da bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı) bir kandil yapmıştır.»
  [071.017] «Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.»
  [071.018] «Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diriltici) bir çıkarışla diriltip-çıkaracaktır.»
  [071.019] «Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı.»
  [071.020] «Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye.»
  [071.021] Nuh: «Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular.»
  [071.022] «Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular.»
  [071.023] «Ve dediler ki: -Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'ûk'u ve ne de Nesr'i.»
  [071.024] «Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttırma.»
  [071.025] Bunlar, hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiç bir yardımcı bulamadılar.
  [071.026] Nuh «Rabbim, yer yüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma.» dedi.
  [071.027] «Çünkü sen onları bırakacak olursan, senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan (facir'den) kafirden başkasını doğurmazlar.»
  [071.028] «Rabbim, beni, annemi-babamı, mü'min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanlara da yıkımdan başkasını arttırma»
   
 8. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  072-CİN SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [072.001] De ki: «Bana gerçekten şu vahyolundu: «Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik.
  [072.002] «O (Kur'an), 'gerçeğe ve doğruya' yöneltip-iletiyor. Bu yüzden biz ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.»
  [072.003] Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk.
  [072.004] «Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı-beyinsizlerimiz. Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»
  [072.005] «Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık.»
  [072.006] «Bir de şu gerçek var: İnsanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki, onların azgınlıklarını arttırırlardı.»
  [072.007] «Ve onlar, sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltmeyeceğini sanmışlardı.»
  [072.008] «Doğrusu biz göğü yokladık; fakat onu güçlü koruyucular ve şihablarla kaplı (doldurulmuş) bulduk.»
  [072.009] «Oysa gerçekten biz, dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa, (hemen) kendisini izleyen bir şihab bulur.
  [072.010] «Doğrusu bilmiyoruz; yeryüzünde olanlara bir kötülük mü istendi, yoksa Rableri kendileri için (doğru olana iletici) bir hayır mi diledi?»
  [072.011] «Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır ve bizden bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.»
  [072.012] «Biz şüphesiz, Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamıyacağımızı, kaçmak suretiyle de onu hiç bir şekilde aciz bırakamıyacağımızı anladık.»
  [072.013] «Elbette biz, o yol gösterici (Kur'an'ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından.»
  [072.014] «Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp-bulanlardır.»
  [072.015] Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.
  [072.016] Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir) dik.
  [072.017] Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah,) onu 'gittikçe şiddetli artan' bir azaba sürükler.
  [072.018] Şüphesiz mescidler, (yalnızca) Allah'a aittir. Öyleyse, Allah ile beraber başka hiç bir şeye (ve kimseye) kulluk etmeyin (dua etmeyin, tapmayın) .
  [072.019] Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu (olan Muhammed,) O'na dua (ibadet ve kulluk) için kalktığında, onlar (müşrikler,) neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi.
  [072.020] De ki: «Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum.»
  [072.021] De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»
  [072.022] De ki: «Muhakkak beni Allah'tan (gelebilecek bir azaba karşı) hiç kimse asla kurtaramaz ve O'nun dışında asla bir sığınak da bulamam.»
  [072.023] «(Benim görevim,) Yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun Resulüne isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır.
  [072.024] Sonunda onlar, kendilerine vadedileni gördükleri zaman, yardımcı olmak bakımından kim daha zayıfmış ve sayı bakımından kim daha azmış artık öğrenmiş olacaklardır.»
  [072.025] De ki: «Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azab) yakın mı, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koymuştur?»
  [072.026] O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz) .
  [072.027] Ancak elçileri (peygamberleri) içinde razı olduğu (seçtikleri kimseler) başka. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına izleyici (gözetleyici) ler dizer.
  [072.028] Öyle ki onların, Rablerinden gelen risaleti (insanlara gönderilenleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah,) Onların nezdinde olanları sarıp-kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp-tesbit etmiştir.
   
 9. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  073-MÜZZEMMİL SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [073.001] Ey örtüsüne bürünen,
  [073.002] Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk:
  [073.003] (Gecenin) Yarısı kadar. Ya da ondan da biraz eksilt.
  [073.004] Veya üzerine ilave et. Ve Kur'an'ı da belli bir düzen içinde (tertil üzere) oku.
  [073.005] Gerçek şu ki, biz senin üzerine 'oldukça ağır' bir söz (vahy) bırakacağız.
  [073.006] Doğrusu gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır.
  [073.007] Çünkü gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır.
  [073.008] Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel.
  [073.009] (Allah,) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Şu halde (yalnızca) O'nu vekil tut.
  [073.010] Onların demelerine karşı sen sabret ve onlardan güzel bir ayrılma tarzıyla (düşünce ve eylem bakımından köklü bir tutum) ile kopup-ayrıl.
  [073.011] Yalanlamakta olan nimet (refah ve servet) sahiplerini sen bana bırak ve onlara az bir süre tanı.
  [073.012] Çünkü bizim yanımızda bukağılar ve cayır cayır yanan bir ateş vardır;
  [073.013] Boğazı tıkayıp kalan bir yemek ve acı bir azab da vardır.
  [073.014] (Öyle) Bir gün ki, yer yüzü ve dağlar titremeye-tutulur ve dağlar göçüveren bir kum yığını olur.
  [073.015] Hiç şüphesiz biz size, üzerinize şahid olacak bir peygamber gönderdik; Firavun'a da bir peygmber gönderdiğimiz gibi.
  [073.016] Fakat Firavun peygambere isyan etti, biz de onu pek vahim bir tarzda (azabla) yakalayıverdik.
  [073.017] Eğer küfredecek olursanız, çocukların saçlarını ağartan bir günde, siz kendinizi nasıl koruyacaksınız?
  [073.018] Bu nedenle gök bile yarılıp-çatlamıştır; (artık) O'nun va'di gerçekleştirilip-yerine getirilmiştir.
  [073.019] Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.
  [073.020] (Ey Nebi) Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığını bilmektedir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilmektedir) . Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi, böylece de tevbenizi (O'na dönüşünüzü) kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah'ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin de Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyleyse ondan (Kur'an'dan) kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır çok esirgeyendir
   
 10. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  074-MÜDDESİR SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [074.001] Ey bürünüp örtünen,
  [074.002] Kalk (ve) bundan böyle uyarıp-korkut.
  [074.003] Rabbini tekbir et (yücelt)
  [074.004] Elbiseni de temizle.
  [074.005] Pislikten kaçınıp-uzaklaş.
  [074.006] Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.
  [074.007] Rabbin için sabret.
  [074.008] Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman,
  [074.009] İşte o gün, zorlu bir gündür;
  [074.010] Kafirler içinse hiç kolay değildir.
  [074.011] Bırakın onu bana, Ben onu tek olarak yarattım.
  [074.012] Ki ben ona, 'alabildiğine geniş kapsamlı bir mal (servet) ' verdim,
  [074.013] Göz önünde-hazır çocuklar (verdim),
  [074.014] Ve önüne sayısız imkan ve fırsatları döşeyip-serdim.
  [074.015] Sonra, daha da arttırmam için tamah eder (doyumsuz istekte bulunur) .
  [074.016] Hayır; çünkü o, bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır.'
  [074.017] Onu alabildiğine sarp bir yokuşa sardırıp-süreceğim.
  [074.018] Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tesbit etti.
  [074.019] Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
  [074.020] Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?
  [074.021] Sonra bir baktı.
  [074.022] Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü ekşitti.
  [074.023] Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı (istikbâr) .
  [074.024] Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.
  [074.025] «Bu, bir beşer sözünden başkası değildir.»
  [074.026] Onu ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.
  [074.027] Cehennem (sakar) nedir, sen bilir misin?
  [074.028] Ne alıkoyar, ne bırakır.
  [074.029] Beşere delicesine susamıştır.
  [074.030] Onun üzerinde ondokuz vardır.
  [074.031] Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkasını kılmadık. Ve onların sayısını da küfretmekte olanlar için yalnızca bir fitne (konusu) yaptık ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin de imanları artsın; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin: «Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?» İşte Allah, dilediğini de böyle hidayete iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beşer (insan) için yalnızca bir öğüttür.
  [074.032] Hayır, aya andolsun,
  [074.033] Dönüp gittiği zaman geceye,
  [074.034] Ağardığı zaman sabaha,
  [074.035] Gerçekten o, büyük (musibet) lerden biridir.
  [074.036] Beşer (insan) için bir uyarıp-korkutmadır;
  [074.037] Sizlerden öne geçmek veya geride kalmak isteyenler için.
  [074.038] Her nefis, kazanmakta olduklarına karşılık olmak üzere bir rehinedir.
  [074.039] Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.
  [074.040] Onlar cennetlerdedirler; birbirlerine sorarlar.
  [074.041] Suçlu-günahkarları:
  [074.042] «Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?»
  [074.043] Onlar: «Biz namaz kılanlardan değildik» dediler.
  [074.044] «Yoksula da yedirmezdik.»
  [074.045] «(Batıla ve tutkulara) Dalıp gidenlerle biz de dalar giderdik.»
  [074.046] «Din (hesap ve ceza) gününü yalan sayıyorduk.»
  [074.047] «Sonunda yakîn (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı.»
  [074.048] Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.
  [074.049] Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?
  [074.050] Sanki onlar, ürkmüş yaban eşekleri gibidirler;
  [074.051] Arslandan korkup-kaçmışlar.
  [074.052] Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
  [074.053] Hayır, onlar hiç şüphesiz ahiretten korkmuyorlar.
  [074.054] Gerçek (şu ki), o (Kur'an), elbette bir öğüttür.
  [074.055] Artık kim dilerse, öğüt alıp-düşünür.
  [074.056] Allah dilemedikçe, onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehli olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.
   
 11. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  075-KIYAMET SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [075.001] Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.
  [075.002] Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.
  [075.003] İnsan, onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?
  [075.004] Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymağa güç yetirenleriz.
  [075.005] Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği) ni de 'fücurla sürdürmek ister.'
  [075.006] «Kıyamet günü ne zamanmış» diye sorar.
  [075.007] Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'
  [075.008] Ay karardığı,
  [075.009] Güneş ve ay birleştirildiği zaman;
  [075.010] İnsan o gün der ki: «Kaçış nereye?»
  [075.011] Hayır; sığınacak herhangi bir yer yok.
  [075.012] O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar) ' yalnızca Rabbi'nin katıdır.
  [075.013] İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.
  [075.014] Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir;
  [075.015] Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.
  [075.016] Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.
  [075.017] Hiç şüphesiz, onu (kalbinden) toplamak ve onu (sana) okutmak bize ait (bir iş) tir.
  [075.018] Şu halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.
  [075.019] Sonra muhakkak onu açıklamak bize ait (bir iş) tir.
  [075.020] Hayır; siz çarçabuk geçmekte olan (dünya) ı seviyorsunuz.
  [075.021] Ve ahireti terkedip-bırakıyorsunuz.
  [075.022] O gün yüzler ışıl ışıl parlar.
  [075.023] Rablerine bakıp-durur.
  [075.024] O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.
  [075.025] Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.
  [075.026] Hayır; can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,
  [075.027] «Son müdahaleyi yapacak kim» denir.
  [075.028] Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu kavrayıp-anlamıştır.
  [075.029] (Ölüm korkusundan) Ayaklar da birbirine (ayak ayağa) dolaştığında;
  [075.030] O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.
  [075.031] Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.
  [075.032] Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.
  [075.033] Sonra da çalım satarak yakınlarına gitmişti.
  [075.034] Sen buna müstahaksın, dahasına da müstahaksın.
  [075.035] Yine buna müstahaksın, dahasına da müstahaksın.
  [075.036] İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?
  [075.037] Kendisi, dökülüp-akıtılan meniden bir damla su değil miydi?
  [075.038] Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'
  [075.039] Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.
  [075.040] (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?
   
 12. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  076-İNSAN SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [076.001] Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip-geçti.
  [076.002] Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.
  [076.003] Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör.
  [076.004] Doğrusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık.
  [076.005] Şüphesiz ki iyiler (ebrâr), karışımı kâfur olan bir kadehten içerler.
  [076.006] Allah'ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar.
  [076.007] Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar.
  [076.008] Kendileri, ona karşı duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.
  [076.009] «Biz size, ancak Allah'ın yüzü (rızası) için yedirmekteyiz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür.
  [076.010] «Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkmaktayız.»
  [076.011] Artık Allah da, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir.
  [076.012] Ve onları sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir;
  [076.013] Orada, tahtlar üzerinde yaslanıp-dayanmışlardır. Onlar, orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler.
  [076.014] (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve onların devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış.
  [076.015] Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır.
  [076.016] Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüye tesbit etmişlerdir.
  [076.017] Orada onlara bir kadeh içirilir ki, onun karışımı zencefildir.
  [076.018] Bir pınar ki orada «selsebil» olarak adlandırılır.
  [076.019] Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar dolaşır-durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın.
  [076.020] Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.
  [076.021] Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlas olan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir.
  [076.022] Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafattır. Sizin çaba-harcamanız da şükre değer (meşkur: makbul) görülmüştür.
  [076.023] Gerçek şu ki, Kur'an'ı senin üzerine 'safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil) ' indiren biziz, biz.
  [076.024] Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya nankör olana itaat etme.
  [076.025] Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret.
  [076.026] Gecenin bir bölümünde O'na secde et ve geceleyin de uzun uzadıya O'nu tesbih et.
  [076.027] Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay) ı sevmektedirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakmaktadırlar.
  [076.028] Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiriniz.
  [076.029] Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir.
  [076.030] Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır.
  [076.031] Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır.
   
 13. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  077-MÜRSELAT SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [077.001] Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun;
  [077.002] Derken kökünden koparıp savuranlara.
  [077.003] Yaydıkça yayanlara,
  [077.004] Böylece ayırdıkça ayıranlara,
  [077.005] Zikr (vahy, öğüt) bırakanlara;
  [077.006] Özür (suçu, eksikliği ortadan kaldırmak) olarak veya uyarıp-korkutmak için.
  [077.007] Şüphesiz, size vadedilmekte olan gerçekleşecektir.
  [077.008] Yıldızlar 'örtülüp (ışıkları) silindiği zaman,
  [077.009] Gök yarıldığı zaman
  [077.010] Dağlar, kökünden sökülüp savurulduğu zaman,
  [077.011] Ve peygamberler de (şahidlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman
  [077.012] (Bu,) Hangi gün için ertelenmişti?
  [077.013] (Mü'mini müşrikten, haklıyı haksızdan) Ayırma günü için.
  [077.014] Bu ayırma gününü sana ne bildirdi?
  [077.015] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.016] Biz, öncekileri helak etmedik mi?
  [077.017] Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.
  [077.018] İşte biz, suçlu-günahkarlara böyle yapmaktayız.
  [077.019] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.020] Sizi basbayağı bir sudan yaratmadık mı?
  [077.021] Sonra onu savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik,
  [077.022] Belli bir süreye kadar;
  [077.023] İşte (buna) güç yetirdik. Demek ki, biz ne güzel güç yetirenleriz.
  [077.024] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.025] Biz yeryüzünü bir toplanma yeri kılmadık mı?
  [077.026] Dirilere ve ölülere.
  [077.027] Ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi? Size tatlı bir su da içirmedik mi?
  [077.028] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.029] Kendisini yalanlamakta olduğunuz (azab) a gidin.
  [077.030] Üç dala ayrılmış bir gölgeye gidin.
  [077.031] Ne gölge altında bulundurur, ne de (yakıcı) alevden korur.
  [077.032] Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar.
  [077.033] Her biri, sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.
  [077.034] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.035] Bu, onların konuşamıyacakları bir gündür.
  [077.036] Ve onlara, özür beyan etmeleri için izin de verilmez.
  [077.037] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.038] Bu, hüküm günüdür; sizi ve öncekileri 'bir arada topladık.'
  [077.039] Şayet kurabileceğiniz hileli bir düzeniniz varsa, durmaksızın bana karşı kurun.
  [077.040] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.041] Şüphesiz muttaki olanlar, gölgeliklerde ve pınar-başlarındadırlar;
  [077.042] Ve canlarının çekip-arzu ettiği meyveler (arasındadırlar) .
  [077.043] Yapmakta olduklanıza karşılık olmak üzere, afiyetle yiyin ve için.
  [077.044] Elbette biz, 'iyi ve güzel' davrananları işte böyle ödüllendirmekteyiz.
  [077.045] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.046] (Sizler de dünyada) Yiyin ve biraz da meta alıp-yararlanın. Çünkü siz, suçlu günahkar olanlarsınız.
  [077.047] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.048] Onlara: «Rükü edin» denildiği zaman, rükü etmezler.
  [077.049] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [077.050] Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?
   
 14. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  078-NEBE SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [078.001] Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
  [078.002] O büyük haberi mi?
  [078.003] Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
  [078.004] Hayır, yakında bileceklerdir.
  [078.005] Yine hayır; yakında bileceklerdir.
  [078.006] Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
  [078.007] Dağları da birer kazık?
  [078.008] Sizi çift çift yarattık.
  [078.009] Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
  [078.010] Geceyi bir örtü yaptık.
  [078.011] Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.
  [078.012] Sizin üstünüze de sapasağlam yedi-gök bina ettik.
  [078.013] Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
  [078.014] Sıkıp suyu çıkaran (bulut) lardan da 'bardaktan boşanırcasına bir su' indirdik.
  [078.015] Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye
  [078.016] Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.
  [078.017] Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
  [078.018] Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
  [078.019] O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
  [078.020] Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
  [078.021] Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
  [078.022] Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.
  [078.023] Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.
  [078.024] Orada ne serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.
  [078.025] Kaynar sudan ve irinden başka.
  [078.026] (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
  [078.027] Doğrusu onlar, hesaba-çekileceklerini ummuyorlardı.
  [078.028] Bizim ayetlerimizi de yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
  [078.029] Oysa biz, her şeyi yazıp saymışızdır.
  [078.030] Şimdi tadın. Size artık azabtan başkasını artırmayacağız;
  [078.031] Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.
  [078.032] Nice bahçeler ve üzüm bağları.
  [078.033] Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
  [078.034] Dopdolu kadehler.
  [078.035] İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.
  [078.036] Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu) .
  [078.037] Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah) ; ona hitap etmeye güç yetiremezler.
  [078.038] Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
  [078.039] İşte bu, hak olan gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş-yolu edinsin.
  [078.040] Gerçekten biz sizi yakın bir azab ile uyarıp-korkuttuk. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kâfir olan da; «Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim» diyecek.
   
 15. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  079-NAZİAT SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [079.001] Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.
  [079.002] Yumuşacık çekip alanlara,
  [079.003] Yüzdükçe yüzerek gidenlere,
  [079.004] Öncü olarak yarışıp geçenlere,
  [079.005] Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere.
  [079.006] O sarsıntının sarsacağı gün,
  [079.007] Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.
  [079.008] O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.
  [079.009] Gözler de zillet içinde düşecek.
  [079.010] Kendileri; derler ki: «Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?»
  [079.011] «Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?»
  [079.012] Dediler ki: «Şu durumda, zararına bir dönüştür bu.»
  [079.013] Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.
  [079.014] Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.
  [079.015] Musa'nın haberi sana geldi mi?
  [079.016] Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:
  [079.017] «Firavun'a git; çünkü o, azdı.»
  [079.018] «Ona de ki: -Temizlenme isteğin var mı?»
  [079.019] «Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun.»
  [079.020] (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.
  [079.021] Fakat o, yalanladı ve isyan etti.
  [079.022] Sonra da (karşıt olarak) çaba harcayıp sırtını döndü.
  [079.023] Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;
  [079.024] Dedi ki: «Sizin en yüce Rabbiniz benim.»
  [079.025] Böylelikle Allah (c.c.) onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.
  [079.026] Gerçekten bundan, 'içi titreyerek korkacak' olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.
  [079.027] Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir.
  [079.028] Onun boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.
  [079.029] Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.
  [079.030] Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.
  [079.031] Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
  [079.032] Dağlarını dikip-oturttu;
  [079.033] Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.
  [079.034] Ancak o, 'her şeyi batırıp gömen büyük-felâket (kıyamet) ' geldiği zaman.
  [079.035] O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar?
  [079.036] Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.
  [079.037] Artık kim taşkınlık edip-azarsa,
  [079.038] Ve dünya hayatını seçerse,
  [079.039] Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.
  [079.040] Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,
  [079.041] Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.
  [079.042] «O ne zaman demir atacak?» diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.
  [079.043] Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki...
  [079.044] En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.
  [079.045] Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkmakta' olanlar için bir uyarıp-korkutansın.
  [079.046] Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.
   
 16. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  080-ABESE SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


  [080.001] Surat astı ve yüz çevirdi;
  [080.002] Kendisine o kör geldi diye.
  [080.003] Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak?
  [080.004] Ya da öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak.
  [080.005] Fakat kendini müstağni (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise,
  [080.006] İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya çalışıyorsun.
  [080.007] Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne?
  [080.008] Ama koşarak sana gelen ise,
  [080.009] Ki o, 'içi titreyerek korkar' bir durumdadır;
  [080.010] Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun.
  [080.011] Hayır; çünkü o (Kur'an), bir öğüttür.
  [080.012] Artık dileyen, onu 'düşünüp-öğüt alsın.'
  [080.013] O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir.
  [080.014] Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış.
  [080.015] Kâtiplerin ellerinde,
  [080.016] (Ki onlar,) Üstün değerli, 'iyilik ve dürüstlük sembolü.'
  [080.017] Kahrolası insan, ne kadar da nankördür.
  [080.018] (Allah,) Onu hangi şeyden yarattı?
  [080.019] Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.
  [080.020] Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
  [080.021] Sonra da onu öldürdü, böylece kabre gömdürdü.
  [080.022] Sonra dilediği zaman onu diriltir.
  [080.023] Hayır; ona (Allah'ın) emrettiğini yerine getirmedi.
  [080.024] Bir de insan, yediğine bir bakıversin;
  [080.025] Hiç şüphe yok biz, suyu akıttıkça akıttık,
  [080.026] Sonra yeri de yardıkça yardık;
  [080.027] Böylece onda bitirdik; taneler,
  [080.028] Üzümler, yoncalar,
  [080.029] Zeytinler, hurmalar,
  [080.030] Boyları iri ve birbiri içine girmiş ağaçlı bahçeler.
  [080.031] Meyveler ve otlaklıklar.
  [080.032] Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.
  [080.033] Fakat 'kulakları patlatırcasına olan o gürleme geldiği zaman,
  [080.034] Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar;
  [080.035] Annesinden ve babasından,
  [080.036] Eşinden ve çocuklarından.
  [080.037] O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.
  [080.038] O gün, öyle yüzler vardır ki apaydınlıktır:
  [080.039] Güler ve sevinç içindedir.
  [080.040] Ve o gün, öyle yüzler de vardır ki üzerini toz bürümüştür,
  [080.041] Onu da bir karartı sarıp-kaplamıştır.
  [080.042] İşte onlar da, kâfir, facir olanlardır.
   
 17. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  081-TEKVİR SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [081.001] Güneş, köreltildiği zaman,
  [081.002] Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,
  [081.003] Dağlar, yürütüldüğü zaman,
  [081.004] Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman,
  [081.005] Vahşi-hayvanlar, bir araya toplandığı zaman,
  [081.006] Denizler, tutuşturulduğu zaman,
  [081.007] O zaman ki nefisler çiftleşir.
  [081.008] Ve 'diri olarak toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:
  [081.009] «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?»
  [081.010] Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,
  [081.011] Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman
  [081.012] Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman,
  [081.013] Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,
  [081.014] (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.
  [081.015] Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen) lere,
  [081.016] Bir akış içinde yerini alanlara;
  [081.017] Kararmağa ilk başladığı zaman, geceye andolsun,
  [081.018] Ve nefes almağa başladığı zaman, sabaha;
  [081.019] Hiç tartışmasız o (Kur'an), üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;
  [081.020] (Bu elçi,) Bir güç sahibidir; arşın sahibi katında şereflidir.
  [081.021] Ona itaat edilir, sonra güvenilirdi.
  [081.022] Sizin sahibiniz bir deli değildir.
  [081.023] Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.
  [081.024] O, gayb (haberlerin) e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz) .
  [081.025] O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.
  [081.026] Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?
  [081.027] O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
  [081.028] Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak isteyenler için de.
  [081.029] Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
   
 18. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  082-İNFİTAR SSURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [082.001] Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman,
  [082.002] Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman,
  [082.003] Denizler, fışkırtılıp-taşırıldığı zaman,
  [082.004] Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman;
  [082.005] (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir.
  [082.006] Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?
  [082.007] Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal üzere kıldı.
  [082.008] Dilediği bir surette seni tertib etti.
  [082.009] Asla, Hayır; siz dini yalanlıyorsunuz;
  [082.010] Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var,
  [082.011] 'Şerefli-üstün' yazıcılar.
  [082.012] Her yapmakta olduğunuzu bilirler.
  [082.013] Hiç şüphesiz ebrar olanlar, elbette nimetler(le donatılmış cennetler) içindedirler.
  [082.014] Ve hiç şüphesiz facir (kötü) olanlar da, elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler.
  [082.015] Onlar, din günü oraya yollanırlar.
  [082.016] Ve kendileri ondan ayrılıp-kaybolacaklar değildirler.
  [082.017] Din gününü sana bildiren şey nedir?
  [082.018] Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir?
  [082.019] Hiç bir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür; o gün emir yalnızca Allah'ındır.
   
 19. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  083-MUTAFFİFİN SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [083.001] Eksik ölçüp tartanların vay haline,
  [083.002] Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
  [083.003] Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.
  [083.004] Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?
  [083.005] Büyük bir günde.
  [083.006] İnsanların, alemlerin Rabbi için kalacağı günde.
  [083.007] Hayır, facir olanların kitabı şüphesiz «Siccin» dedir.
  [083.008] «Siccin»in ne olduğunu sana öğreten nedir?
  [083.009] Yazılı bir kitaptır.
  [083.010] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
  [083.011] Ki onlar, din gününü yalanlamaktadırlar.
  [083.012] Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan,' günahkâr olandan başkası yalanlamaz.
  [083.013] Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: «Geçmişlerin masallarıdır» dedi.
  [083.014] Asla, hayır; onların kazanmakta oldukları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.
  [083.015] Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.
  [083.016] Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.
  [083.017] Sonra onlara: «İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur» denir.
  [083.018] Hayır; ebrar olanların kitabı, «İlliyîn» dedir.
  [083.019] «İlliyîn»in ne olduğunu sana öğreten nedir?
  [083.020] Yazılı bir kitaptır.
  [083.021] Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.
  [083.022] Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.
  [083.023] Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.
  [083.024] Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanıyıverirsin.
  [083.025] Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.
  [083.026] Ki onun misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.
  [083.027] Onun karışımı «tesnim»dendir.
  [083.028] Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.
  [083.029] Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.
  [083.030] Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.
  [083.031] Kendi yakınlarına döndükleri zaman da 'sevinç ve neşeyle' dönerlerdi.
  [083.032] Onları gördükleri zaman ise: «Bunlar kuşkusuz şaşkın-sapıklardır» derlerdi.
  [083.033] Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
  [083.034] Artık bugün de, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler;
  [083.035] Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.
  [083.036] Nasıl, kâfir olanlar, işlemekte olduklarının 'feci karşılığını gördüler mi'?
   
 20. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  084-İNŞİKAK SURESİ

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  [084.001] Gök, yarılıp-parçalandığı,
  [084.002] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman;
  [084.003] Yer, düzlendiği,
  [084.004] İçinde olanları dışa atıp boşaldığı
  [084.005] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman.
  [084.006] Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.
  [084.007] Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,
  [084.008] O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,
  [084.009] Ve kendi yakınlarına da sevinç içinde dönmüş olacaktır.
  [084.010] Kimin de kitabı ardından verilirse,
  [084.011] O da, helâk (yok olmay) ı çağıracak,
  [084.012] Çılgın alevli ateşe girecek.
  [084.013] Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.
  [084.014] Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.
  [084.015] Hayır; gerçekten onun Rabbi, kendisini çok iyi görendi.
  [084.016] Yoo, şafak-vaktine yemin ederim,
  [084.017] Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,
  [084.018] Ondördüne girdiği zaman aya;
  [084.019] Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
  [084.020] Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
  [084.021] Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.
  [084.022] Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.
  [084.023] Oysa Allah, onların içlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir.
  [084.024] Bu durumda sen, onlara acıklı bir azab ile müjde ver.
  [084.025] Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükâfat) vardır.
   

Bu Sayfayı Paylaş