Kuver Hazırlama

'Yemek Tarifleri' forumunda Emma tarafından 24 Ara 2012 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. Emma

  Emma New Member

  Kuver Hazırlama

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Misafirlerin yemekte kullanacağı servis araç ve gereçleri, masaya belli
  bir sistem dahilinde konur. Peçete, tabak, bardak vb. araçlar rast gele
  masaya getirilip serpiştirilemez. Bardağı ekmek tabağının yerine, ekmek
  tabağını yemek tabağının yerine koymak, misafirin yemek yemesini ve
  garsonun servis yapmasını zorlaştırır. Çatal ve bıçağın yeteri kadar
  aralıklı konulmaması halinde yemek tabağı, masada ait olduğu
  yere sığmayacaktır veya ait olduğu yeri bulmayacaktır. Bu ve
  benzeri sakıncaları ortadan kaldırmak için kuverdeki araçları bir sıra dâhilinde
  ve belli kurallara uyarak masaya yerleştirmek gerekir.

  1. SERVİS TABAĞI VE PEÇETE
  2. BÜYÜK ÇATAL
  3. BÜYÜK BIÇAK
  4. BALIK ÇATALI
  5. BALIK BIÇAĞI
  6. ÇORBA KAŞIĞI
  7. DESSERT (Tatlı) ÇATALI
  8. DESSERT (Tatlı) BIÇAĞI
  9. ŞARAP VE SU BARDAKLARI
  10. MENAJ VE KÜL TABLASI
  11. DESSERT KAŞIK ÇATAL VE BIÇAĞI (MEYVE VE TATLI İÇİN)
  12. EKMEK TABAĞI VE TEREYAĞI BIÇAĞI

  (I) Önce molton ve masa örtüsü masaya örtülür. Örtünün düzgün örtülmesi
  çok önemlidir. Çatal, bıçak, bardak vb. takımlar örtü üzerinde ütü
  çizgilerine göre yerleştirilir. Örtü düzgün örtülmezse, takımlarda düzgün
  olarak masaya yerleştirilemez.

  (II) Her kuver için 65–80 cm. yer ayrılır. Bu yerin tam ortasına servis
  tabağı yerleştirilir. Tabağın amblemi üste gelmeli, kenarı da masa kenarından
  bir parmak eni kadar içeride olmalıdır. Tabağın masa kenarından
  taşması görüntüyü bozar ve kazalara sebep olur.

  Servis tabağı kullanılmayacaksa, onun yerine peçete konulmalıdır.
  Peçetenin üzerindeki amblemin düz olmasına dikkat edilmelidir.

  (III) Servis tabağı veya peçetenin sağına bıçaklar ve çorba kaşığı, soluna
  da çatallar yerleştirilir. Çatal, bıçak takımlarının sapları masa kenarına
  dik olmalıdır. Bunlar da servis tabağı gibi masa kenarından 1 parmak eni
  kadar içeride olmalıdır.

  (IV) Kuverde birden fazla çatal, bıçak, kaşık takımı varsa; önce servis
  tabağına yakın takımlar masaya konur. Sırasıyla diğer takımlar dışa
  doğru yerleştirilir. Böylece çorba kaşığı ya da ilk yemeğin takımı en dışa
  gelir.

  (V) Bazı özel durumlar dışında bıçaklar ve çorba kaşığı servis tabağının
  sağına, çatallar ise soluna konur. Bıçakların ağzı (keskin tarafı) servis
  tabağına dönük olur. Çatallar ve kaşıklar Fransız usulü servis
  yapan restoranlarda kapalı olarak konabilir.

  Sağdaki bütün bıçaklar ve kaşığın sapları aynı çizgi üzerinde bulunur.
  Soldaki çatallardan ise ikinci çatal diğerlerinden iki parmak daha ileri
  konur. Böylece ağız kısmı geniş olan çatalların fazla yer kaplamaları
  önlenmiş olur.

  (VI) Tatlı ve meyve takımları servis tabağının bir parmak eni kadar
  ilerisine konur. Çatal, bıçak konacaksa bıçak içte, sapı sağda ve keskin
  tarafı tabağa konacak şekilde olmalıdır. Çatal da buna paralel olarak dışa
  konur ve sapı sola dönük olur.

  Çatal, kaşık konacaksa çatal içe, kaşık dışa konur. Kaşığın sapı sağa,
  çatalınki ise sola dönük olur.   
  flora ve periza bunu beğendi.
 2. Emma

  Emma New Member

  Ekmek Tabağı

  (VII) Ekmek tabağı kuverin soluna konur. Amblem varsa servis tabağındaki
  gibi düzgün olmalıdır. Ekmek tabağının yeri servis tabağına göre belirlenir ve
  şu şekillerde olabilir :

  (aa) Ekmek tabağı da servis tabağı gibi masa kenarından 1 parmak eni kadar içeriye konur.

  (ab) Ekmek tabağı ile servis tabağının üst kenarları aynı hizaya gelecek şekilde konur.

  (ac) Ekmek tabağı, servis tabağının üst kenarından kendi yarıçapı kadar
  ileriye taşacak şekilde konur. Bu şekil ziyafetler için daha uygundur.
  Ana yemekle salata verileceği zaman, salata tabağı için masada yer
  açmaya (ekmek tabağını biraz ileriye almaya) lüzum kalmaz.

  (VIII) Tereyağı bıçağı ekmek tabağı üzerine konur. Bıçağın ucu ve sapı
  hafifçe tabak kenarından dışarıya taşar. Keskin taraf sola bakar. Yemek
  çatal, bıçağına paralel veya sapı 45 derece sağa kaçacak şekilde
  konabilir. (Amerikan lokantalarında bu şekil tercih edilmektedir.)

  (IX) Gerekiyorsa artık tabağı, ekmek tabağının biraz ilerisine ve sağına
  konur. Servis tabağından fazla uzak olmamalıdır. Aksi halde yemek
  artıkları konurken masa örtüleri kirlenebilir.
   
  periza bunu beğendi.
 3. Emma

  Emma New Member

  Bardaklar

  (X) Yukarıda belirtilen bütün takımlar masaya yerleştirildikten sonra
  sıra bardaklara gelir. Bardaklar kuverin sağına, bıçakların 1 cm. kadar
  ilerisine kapalı olarak konur.

  Servis edilecek içkinin cinsine ve sayısına göre bardaklar değişik
  şekillerde masaya yerleştirilirler.

  (aa) TEK BARDAK:

  Yemekte tek bardak kullanılacaksa, bu yemek bıçağının 1 cm kadar
  ilerisine konur.

  (ab) İKİ BARDAK:

  Yemekte su ve şarap bardağı kullanılacaksa, şarap bardağı yemek bıçağının
  1 cm. ilerisine, su bardağı da onun soluna konur. Su bardağı biraz ileride
  de olabilir. Kırmızı ve beyaz şarap bardağı kullanılacaksa, kırmızı şarap
  bardağı bıçağın ilerisine, beyaz şarap bardağı da onun sağına konur.
  Beyaz şarap bardağı biraz ileriye alınabilir.

  (ac) ÜÇ BARDAK:

  Yemekte beyaz şarap, kırmızı şarap ve su bardakları kullanılacaksa,
  kırmızı şarap bardağı yemek bıçağının ilerisine, su bardağı onun soluna,
  beyaz şarap bardağı da sağına konur. Bu üç bardak bıçağa dik bir
  çizgi üzerinde veya 45 derece sağda açı yapacak şekilde
  dizilebilir.

  (ad) DÖRT BARDAK:

  Yemekte su, kırmızı şarap, beyaz şarap ve şampanya bardağı kullanılacaksa
  ilk üç bardak yukarıda anlatıldığı gibi yerleştirilir.Şampanya bardağı da
  kırmızı şarap bardağının biraz ilerisine konur.

  (ae) BEŞ BARDAK:

  Yukarıdakilere ek olarak bir de aperatif bardağı kullanılacaksa bu bardak,
  beyaz şarap bardağının sağ yanına konur. Aperatif bardağını, beyaz
  şarap bardağının sağına fakat biraz gerisine koymakta mümkündür.
   
 4. Emma

  Emma New Member

  Sigara Tablası, Çiçek ve Şamdanlar

  SİGARA TABLASI:

  (XI) İki kişinin omzunun arasındaki boşluğu hedef alır vaziyette sofrada her iki
  kişiye bir sigara tablası konur. Eskiden yemek masasında sigara en
  son düşünülürdü. Yemek bitince salona geçilerek kahve ile içilirdi.
  Günümüzde bunu uygulamak imkansız olurdu.

  (XII) MASADA ÇİÇEK VE ŞAMDANLARIN YERİ:

  Çiçekler ve şamdanlar yemek masasına ayrı bir güzellik ve ciddiyet verir.
  Yalnız çiçeklerin ve şamdanların masada misafirlerin birbirlerini görmelerine
  engel olmayacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Çiçekler masaya
  konulduğu zaman yüksekliği misafirlerin boyun hizalarını geçmemelidir.

  Yemek masası için en münasip çiçek şekli parter olarak hazırlanan basık
  çiçek şeklidir. Çiçeklerin masadaki yerleri, şeref misafirlerinin önlerine
  isabet eden masanın enine ortasıdır. Masanın metrik olarak ortası değildir.

  Şeref misafirlerinin önüne konulacaklardan fazla çiçek yapılmışsa masanın
  diğer kısımlarına yerleştirilir. Şamdanlar, misafirler, yan yana oturdukları
  zaman omuz hizalarını hedef alacak şekilde şamdanın biçimine göre, dar
  kısımları misafirlere bar şeklinde masaya yerleştirilir.

  (XIII) Kül tablası, menaj ve çiçekler diğer hazırlıklar tamamlandıktan
  sonra masaya yerleştirilir. Bunların yeri masanın şekline, bulunduğu yere
  ve kuver sayısına göre değişir.

  (aa) KARŞILIKLI İKİ KUVERDE:

  Kuverlerin ortasına kül tablası, onun sağına veya soluna tuz – biber (menaj), onun
  da yanına çiçek konur. Masa duvara, pencereye veya bir sütuna bitişikse
  tuz, biber ve çiçekler o tarafa doğru dizilir. Bu şekilde yerleştirme,
  servis koridoru tarafını boş bıraktığı için personele kolaylık sağlar.

  (ab) KESİŞEN KENARLARDAKİ KUVER:

  Kuver masanın birbiriyle kesişen iki kenarına hazırlanabilir. Bu durumda
  kesişen köşe ile karşı köşeyi birleştiren köşegen üzerine ve ortaya kül
  tablası konur. Aynı doğrultuda ve kül tablasının ilerisine tuz- biber, onların
  da ilerisine çiçek yerleştirilir.

  (ac) KARŞILIKLI DÖRT KUVERDE:

  Dikdörtgen masanın uzun kenarlarında karşılıklı dört kuver hazırlanmışsa her
  iki kuver için bir kül tablası konur. Çiçek masanın tam ortasına, çiçeğin
  iki tarafına da tuz – biberler konur.​
   
 5. Emma

  Emma New Member

  Peçeteler, Fingerbowl, El Bezi, Kemik Tabağı

  KUVERDE PEÇETELERİN YERİ:

  (XIV) Katlama şekline ve yemeğin cinsine göre değişir. Kahvaltıda küçük
  kumaş veya kağıt peçeteler kullanılır. Genellikle kahvaltı tabağının sol tarafına konur.

  Öğle ve akşam yemeklerinde peçeteler servis tabağı üzerine, servis
  tabağı yoksa onun yerine veya ekmek tabağı üzerine konulabilir. İnce ve
  uzun katlanmış peçeteler ender olarak bardaklardan birinin içine de
  konulabilir.

  (XV) (El Taşı) FİNGERBOWL'UN YEMEKLER İÇİN HAZIRLANIŞI:

  Elle yenmesi icap eden yemeklerle el taşı verilir. El taşı 2,5 Dl. kapasiteli
  likit alan gümüş veya çelik bir tastır. İçerisine yarı seviyesine kadar ılık su
  ve bir dilim limon konularak hazırlanır. Masaya konması icap ettiğinde sol
  tarafa çatalın önüne yerleştirilir.

  (XVI) (El Taşı) FİNGERBOWL’UN MEYVELER İÇİN HAZIRLANIŞI:

  Soğuk su ile yukarıdaki gibi hazırlanır. Varsa içerisine üç – dört menekşe,
  gül veya karanfil yaprağı konur.

  (XVII) EL BEZİ:

  Elle yenmesi icap eden yemeklerden sonra, hafif sabunlu ve kokulu
  çiçek yaprakları ile ovulmuş el bezi verilir. Bu daha ziyade aile sofralarında
  ve bazı lokantalarda tatbik edilmektedir. Fakat yukarıdaki fingerbowl (El Taşı) elin değdiği her yemek için mecburidir.

  (XVIII) DEŞET TABAĞI (KEMİK TABAĞI) :

  Bazı yemeklerin yenmeyen kısımlarını, kılçık veya kemiklerini koymak için
  yemek tabağının sol önüne bir deşet tabağı konulur. Fakat bu daha ziyade
  aile sofralarında uygulanır.
   

Bu Sayfayı Paylaş