Sertİfİkali Tohumluk YetİŞtİrİcİlerİne İlİŞkİn YÖnetmelİk

'Hukuk' forumunda RosaLie tarafından 2 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. RosaLie

  RosaLie New Member

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.1.1964 No : 6/2609

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 21.8.1963 No : 308

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 1.2.1964 No : 11622

  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 3 S. 394

  Madde 1 - Sertifikalı tohumluk yetiştirecek ve satacak gerçek ve tüzel kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve İktisadi Devlet teşekküllerine ait işletme ve kurumlarda aşağıdaki nitelikler aranır:

  A) Tohumluk yetiştiren ve satanlar bizzat kendileri veya maiyetinde çalışan kimseler; yetiştirdikleri tohumluğun her türlü teknik özelliklerini ve Tohumlukların Tescil Kontrol ve Sertifikasyonu hakkındaki 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Kanun ile Yönetmeliklerinin kendilerine yüklediği görevleri bilmeleri gereklidir.

  B) Yetiştirici; tohumluğunu üreteceği bitkinin cinsine göre teknik bilgiye araziye alet makina ve ekipmana ambar ve depolama imkanlarına sahip olmalı veya bunlardan sahip olmadığı bir veya birkaçını kiraladığını tevsik etmelidir.

  Bu tevsik keyfiyeti anlaşması süresince geçerlidir.

  Madde 2 - Birinci maddenin A) ve B) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olupta tohumluk yetiştirmek isteyenlere bulundukları yerin bölge veya ziraat teşkilatına başvurduklarında haklarında yapılacak soruşturmanın müsbet olması halinde bir vesika verilir. Bu vesikanın bir örneği vesikayı veren teşkilat tarafından Tarım Bakanlığına gönderilir.

  Madde 3 - Sertifikalı tohumluğun sadece ticaretini yapanlar depo ve satış yerlerine sahip olmalıdırlar.

  Sertifikalı tohumluk satanların; bölge veya ziraat teşkilatına başvurarak sattıkları tohumun cins ve çeşidini ve nereden aldıklarını bildirmeleri lazımdır.

  Madde 4 - Herhangi bir teşekkül satacağı tohumluğun yetiştiriciliğini de yaparsa l inci maddede belirtilen nitelikler bu teşekküllerde de aranır.

  Madde 5 - Kendilerine yetiştirdikleri tohumluğu sertifika etme yetkisi verilen teşekküllerde; 308 sayılı kanun ve bu kanuna bağlı Yönetmeliklerde gösterilen her türlü tarla ve laboratuvar kontrol ve muayenelerini yapabilmek için gerekli şartların bulunması zorunludur.

  Madde 6 - 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı kanunun 10 uncu ve 17 inci maddelerine göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Yönetmeliği Tarım Bakanlığı yürütür.
   

Bu Sayfayı Paylaş