Vakıf

'Hukuk' forumunda Pl1 tarafından 23 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Pl1

  Pl1 Mary Poppins Site Yetkilisi

  Dernekler “şahıs topluluğu” türündeki hükmi şahıslardan oldukları halde, Vakıflar “ mal topluluğu” niteliğindeki hükmi şahıslardandır.

  Tanım: Vakıf , başlı başına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye tahsisidir.

  Vakıflar, mal topluluğu niteliğindeki hükmi şahıslar olduğuna göre, onların bünyelerini derneklerdeki gibi şahıslar değil, belli bir gayeye tahsis edilmiş olan mal veya mallar oluşturmaktadır. O halde, vakıflar da “üyelik” olmadığı gibi “genel kurul” da mevcut değildir.

  Vakıfların Kurulması:

  Vakıflar, vakfedenin ikametgahındaki asliye mahkemesinde tutulan sicile tescil edilmekle hükmi şahsiyet kazanırlar. O halde, derneklerin aksine, vakıfların hükmi şahsiyet kazanmalarında “tescil sistemi” geçerli bulunmaktadır.

  Unsurları:

  1.Vakfeden: Bir vakfın kurulabilmesi için, her şeyden önce onu kuracak bir şahsın mevcut olması gerekir ki buna vakfeden denir. Vakfeden bir hakiki şahıs olabileceği gibi bir hükmi şahıs da olabilir. Vakıf kuracak olan hakiki şahsın “tam veya sınırlı ehliyetli” olması gerekir. Sınırlı ehliyetsizler ancak “vasiyet” yoluyla vakıf kurabilirler , fakat bunun için de mümeyyiz küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması gerekir.

  2.Gaye: Bir vakıf kurulabilmesi için bir gayenin olması gerekir. Vakfın gayesi “manevi” olabileceği gibi “iktisadi” de olabilir ancak bu gayenin belli ve az çok devamlı olması gerekir.

  3.Mal: Vakfın en önemli unsuru, gayesinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir malın bulunmasıdır. Tahsis edilecek olan malın vakfın gayesini gerçekleştirmeye yetecek bir mal olması da lazımdır.

  4.İrade Açıklaması: Vakıf kurma iradesi ya “resmi senet” ya da “vasiyet” yoluyla açıklanır. Vakfeden “vakıf senedi” dediğimiz yazılı belgede veya vasiyetnamesinde vakfın gayesini, organlarını, mal ve hakları, teşkilatını, ikametgahını ve adını göstermek zorundadır. Resmi senet noter tarafından düzenlenir. Vasiyetname ise resmi, el yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Vakıf, vakfedenin ikametgahı asliye mahkemesinde tutulan sicile tescil ile hükmi şahsiyet kazanır. Mahkeme, tescil hususunu Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile kaydolmak üzere resen tebliğ eder. Merkezi sicile kaydedilen vakıf Resmi Gazete ile ilan edilir.

  Vakfın İşlemesi:

  Bir vakfın işleyebilmesi için organlara ihtiyacı vardır. Vakfın mecburi organı “İdare organı” dır. İdare organı bir tek kimse olabileceği gibi, birkaç kişiden oluşan bir kurul da olabilir. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişine tabidir.

  Vakfın Sona Ermesi: vakıflar da dernekler gibi iki şekilde sona ererler;

  1.İnfisah(dağılma): Vakfın hükmi şahsiyetinin herhangi bir işlem ve karara lüzum olmaksızın kendiliğinden sona ermesini gerektiren sebep, gayesinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesidir.
  2.Fesih(dağıtılma) : Vakfın feshedilmesi bir mahkeme kararıyla olur.
   

Bu Sayfayı Paylaş