Windows XP için TCP/IP ve NBT Yapılandırma Parametreleri

'Bilgisayar' forumunda maFia tarafından 4 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. maFia

  maFia New Member

  Windows XP için TCP/IP ve NBT Yapılandırma Parametreleri

  GİRİŞ
  Bu makalede, protokol sürücüsü olan Tcpip.sys dosyasını yapılandırmak için kullanılan tüm kayıt defteri parametreleri tanımlanmaktadır. Tcpip.sys, standart TCP/IP ağ protokollerini uygular.

  Windows XP için TCP/IP protokol paketi uygulaması, tüm yapılandırma verilerini kayıt defterinden okur. Bu bilgiler, Kur işleminin bir parçası olarak Denetim Masası'ndaki Ağ aracı tarafından kayıt defterine yazılır. Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) İstemcisi hizmeti etkinleştirilmişse, bu bilgilerin bazıları DHCP İstemcisi hizmeti tarafından sağlanır.

  Protokol paketinin uygulaması, çoğu ortamda yalnızca DHCP ve Denetim Masası'ndaki Ağ aracı tarafından toplanan yapılandırma bilgileri kullanılarak doğru ve verimli biçimde çalışmalıdır. Protokollerin diğer tüm yapılandırılabilir öğeleri için en uygun olan varsayılan değerler sürücülerde kodlanmıştır.

  Bazı müşteri kurulumlarında, belirli varsayılan değerlerde değişiklik yapılması gereken bazı sıra dışı durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, protokol sürücülerinin bazı kısımlarının varsayılan davranışını değiştirmek üzere isteğe bağlı kayıt defteri parametreleri oluşturulabilir.

  Dikkat Windows XP TCP/IP uygulaması büyük oranda kendi kendini ayarlayabilir durumdadır. Kayıt defteri parametrelerinin dikkatli bir çalışma yapılmadan ayarlanması bilgisayarınızın performansını düşürebilir.

  Daha fazla bilgi:
  Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

  Bu parametreleri değiştirmek için şu adımları izleyin:
  1.Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın ve Aç kutusuna regedit yazın.
  2.Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es
  3.Düzen menüsünde Değer Ekle'yi tıklatın, kullanmak istediğiniz değeri yazın ve sonra da Veri Türü altından değer türünü ayarlayın.
  4.Tamam'ı tıklatın.
  5.Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
  6.Değişikliğin etkinleştirilmesi için bilgisayarı yeniden başlatın.
  Tüm TCP/IP parametreleri, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es kayıt defteri anahtarının iki farklı alt anahtarından birinde bulunan kayıt defteri değerleridir:
  Tcpip\Parameters
  Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği

  Not Bağdaştırıcı Kimliği, TCP/IP'nin bağlı olduğu ağ bağdaştırıcısıdır. Bir Bağdaştırıcı Kimliği ile ağ bağlantısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection anahtarına bakın. Bu anahtarlardaki Name değeri, bir ağ bağlantısı için Ağ Bağlantıları klasöründe kullanılan kolay adı sağlar. Bu anahtarların altındaki değerler her bir bağdaştırıcı için özeldir. DHCP tarafından yapılandırılmış bir değeri ve statik olarak yapılandırılmış bir değeri olan parametreler bulunabilir veya bulunmayabilir. Var olup olmadıkları, bilgisayarın veya bağdaştırıcının DHCP tarafından yapılandırılmış ve statik geçersiz kılma değerlerinin belirtilmiş olup olmadığına bağlıdır. Bir değişikliğin etkili olması için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız.

  Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak yapılandırabileceğiniz standart parametreler:
  Aşağıdaki parametreler, TCP/IP bileşenlerinin yüklenmesi sırasında Denetim Masası'ndaki Ağ aracı tarafından varsayılan değerlerle yüklenir. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak bu parametreleri değiştirebilirsiniz.
  DatabasePath
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_EXPAND_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Geçerli bir Windows NT dosya yolu
  Varsayılan: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Açıklama: Bu parametre, standart Internet veritabanı dosyalarının (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS) yolunu belirtir. Windows Yuvaları arabirimi tarafından kullanılır.
  ForwardBroadcasts
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Yayınların iletimi desteklenmez. Bu parametre yoksayılır.
  UseZeroBroadcast
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlandığında, IP birli yayınlar (255.255.255.255) yerine sıfırlı yayınlar (0.0.0.0) kullanır. Çoğu bilgisayar birli yayınlar kullanır, ancak BSD uygulamalarından türetilen bazı bilgisayarlar sıfırlı yayınlar kullanır. Farklı yayınlar kullanan bilgisayarlar, aynı ağda birlikte iyi çalışmaz.


  Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanarak yapılandırabileceğiniz isteğe bağlı parametreler
  Genellikle, bu parametreler kayıt defterinde bulunmaz. TCP/IP protokol sürücüsünün varsayılan davranışını değiştirmek amacıyla bunları oluşturabilirsiniz.
  ArpAlwaysSourceRoute
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametreyi 1 olarak ayarlarsanız, TCP/IP, Token Ring ağlarda ARP sorgularını kaynak yönlendirmesi etkinleştirilmiş olarak iletir. Varsayılan olarak yığın, ARP sorgularını önce kaynak yönlendirmesi olmadan iletir ve bir yanıt alınmaması durumunda kaynak yönlendirmesi etkinleştirilmiş olarak yeniden dener.
  ArpUseEtherSNAP
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametreyi 1 olarak ayarlarsanız, TCP/IP, Ethernet paketlerini 802.3 SNAP kodlaması kullanarak iletir. Varsayılan olarak yığın, paketleri DIX Ethernet biçiminde iletir. Her zaman için her iki biçimi de alır.
  DefaultTTL
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Saniye/atlama
  sayısı
  Geçerli Aralık: 1-255
  Varsayılan: Windows XP için 128
  Açıklama: Bu parametre, giden IP paketlerinin üstbilgisinde ayarlanan varsayılan Yaşam Süresi (TTL) değerini belirtir. TTL, bir IP paketinin hedefine ulaşıncaya kadar ağda geçerli kalacağı en uzun süreyi belirler. Bir IP paketinin atılıncaya kadar geçebileceği yönlendirici sayısı için kullanılan bir sınırdır.
  EnableDeadGWDetect
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış, Doğru)
  Varsayılan: 1 (Doğru)
  Açıklama: Bu parametreyi 1 olarak ayarlarsanız, TCP, Ölü Ağ Geçidi Algılama özelliğini kullanır. Bu özellik ile, TCP bir kesimi yanıt almadan birkaç kez yeniden iletirse, IP'den yedek bir ağ geçidini kullanmasını ister. Yedek ağ geçitleri, Denetim Masası'ndaki Ağ aracında yer alan TCP/IP yapılandırması iletişim kutusunun Gelişmiş bölümünden tanımlanabilir.
  EnablePMTUBHDetect
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış, Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametreyi 1 (Doğru) olarak ayarlarsanız, TCP, Yol MTU Keşfi sırasında "Kara Delik" durumundaki yönlendiricileri algılamaya çalışır. "Kara Delik" yönlendirici, Parçalara Ayırma biti ayarlı olan bir IP datagramını parçalaması gerektiğinde ICMP Hedefe Ulaşılamıyor iletileri döndürmez. Yol MTU Keşfi gerçekleştirmek için TCP'nin bu iletileri alması gerekir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kesim birkaç kez yeniden iletilmesine karşılık onaylanmazsa, TCP kesimleri Parçalara Ayırma biti ayarlı olarak göndermeye çalışır. Kesim onaylanırsa, MSS azaltılır ve bağlantıdaki sonraki paketler için Parçalara Ayırma biti ayarlanır. Kara delik algılamanın etkinleştirilmesi, belirli bir kesim için gerçekleştirilen en fazla yeniden iletim denemesi sayısını artırır.
  EnablePMTUDiscovery
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış, Doğru)
  Varsayılan: 1 (Doğru)
  Açıklama: Bu parametreyi 1 (Doğru) olarak ayarlarsanız, TCP bir uzak ana bilgisayara giden yoldaki En Büyük İletim Birimi (MTU veya en büyük paket boyutu) değerini keşfetmeye çalışır. Yol MTU değerini keşfedip TCP kesimlerini bu boyutla sınırlayarak, TCP, farklı MTU değerleri olan ağların bağlandığı yoldaki yönlendiricilerde parçalanmayı ortadan kaldırabilir. Parçalanma, TCP verimini olumsuz etkiler ve ağda tıkanmaya neden olur. Bu parametreyi 0 olarak ayarlarsanız, yerel ağdaki bilgisayarlara yapılanlar dışındaki tüm bağlantılar için 576 bayt boyutunda bir MTU kullanılır.
  ForwardBufferMemory
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Bayt sayısı
  Geçerli Aralık: ağ MTU - 0xFFFFFFFF değerinden
  daha küçük olan kabul edilebilir bir değer
  Varsayılan: 74240 (1480 baytlık elli paket için
  yeterli, 256'nın katına yuvarlanmış)
  Açıklama: Bu parametre, IP'nin paket verilerini yönlendirici paket kuyruğunda depolamak amacıyla ayırdığı bellek miktarını belirler. Bu önbellek alanı dolduğunda, yönlendirici kuyruğundaki paketleri rasgele olarak atmaya başlar. Paket kuyruğu veri önbellekleri 256 bayt uzunluğundadır. Bu nedenle, bu parametrenin değeri 256'nın katı olmalıdır. Daha büyük paketler için, birden çok önbellek birbirine zincirlenir. Bir paketin IP üstbilgisi ayrı olarak depolanır. IP yönlendiricisi etkinleştirilmemişse, bu parametre yoksayılır ve önbellek ayrılmaz.
  IGMPLevel
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 0,1,2
  Varsayılan: 2
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın IP çok noktaya yayını desteğini ne kadar iyi sağladığını ve Internet Grup Yönetimi Protokolü'ne ne kadar iyi katıldığını belirler. 0 düzeyinde, bilgisayar çok noktaya yayın desteği sağlamaz. 1 düzeyinde, bilgisayar yalnızca IP çok noktaya yayın paketlerini gönderebilir. 2 düzeyinde, bilgisayar IP çok noktaya yayın paketlerini gönderebilir ve çok noktaya yayın paketlerini almak üzere IGMP'ye tümüyle katılım sağlayabilir.
  KeepAliveInterval
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 1000 (bir saniye)
  Açıklama: Bu parametre, bir yanıt alınıncaya kadar canlı tutulan yeniden iletimleri ayıran aralığı belirler. Bir yanıt alındıktan sonra, KeepAliveTime parametresi bir sonraki canlı tutma iletimine kadar gecikmeyi yine denetler. TcpMaxDataRetransmissions parametresi tarafından belirtilen sayıda yeniden iletim yanıtsız kaldığında bağlantı sonlandırılır.
  KeepAliveTime
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 7.200.000 (iki saat)
  Açıklama: Bu parametre, TCP'nin boştaki bir bağlantıya bir canlı tutma paketi göndererek bağlantının çalışır durumda olduğunu doğrulamaya ne sıklıkta çalışacağını denetler. Uzak bilgisayar erişilebilir ve çalışır durumdaysa, canlı tutma iletimini onaylar. Varsayılan olarak, canlı tutma paketleri gönderilmez. Bir program, bir bağlantı için bu özelliği açabilir.
  MTU
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD Değeri
  Geçerli Aralık: 68 - arka plandaki ağın MTU değeri
  Varsayılan: 0xFFFFFFFF
  Açıklama: Bu parametre, bir ağ arabirimi için varsayılan En Büyük İletim Birimi'ni (MTU) geçersiz kılar. MTU, aktarımın arka plandaki ağ üzerinden ilettiği paket için bayt olarak en büyük boyuttur. Bu boyut, aktarım üstbilgisini de içerir. Bir IP datagramı, birden çok paketten oluşabilir. Arka plandaki ağın varsayılan değerinden daha büyük olan değerler, aktarımın varsayılan ağ MTU değerini kullanmasına neden olur. 68'den küçük değerler, aktarımın 68 değerinde bir MTU kullanmasına neden olur.
  NumForwardPackets
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD Değeri
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF değerinden
  daha küçük olan kabul edilebilir bir değer Varsayılan: 50
  Açıklama: Bu parametre, yönlendirici paket kuyruğu için ayrılmış olan IP paket üstbilgisi sayısını belirler. Tüm üstbilgiler kullanılıyorsa, yönlendirici kuyruktaki paketleri rasgele olarak atmaya başlar. Bu değer en az, ForwardBufferMemory değerinin yönlendiriciye bağlı olan ağların en fazla IP veri boyutuna bölünmesiyle elde edilen değer kadar olmalıdır. Bu değer, ForwardBufferMemory değerinin 256'ya bölünmesiyle elde edilen değerden büyük olmamalıdır; çünkü her paket için en az 256 bayt ileri arabellek kullanılır. Belirli bir ForwardBufferMemory boyutu için ileri paketlerin en uygun sayısı, ağda taşınan trafiğin türüne bağlıdır ve bu iki değer arasında bir değer olacaktır. Yönlendirici etkinleştirilmemişse, bu parametre yoksayılır ve üstbilgi ayrılmaz.
  TcpMaxConnectRetransmissions
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 2
  Açıklama: Bu parametre, TCP'nin bir bağlantı istediği (SYN) girişimini iptal edinceye kadar kaç kez yeniden iletmeye çalışacağını belirler. Belirli bir bağlantı girişiminde, birbirini izleyen her yeniden iletimde zaman aşımı süresi iki katına çıkarılır. Zaman aşımı değeri başlangıçta üç saniyedir.
  TcpMaxDataRetransmissions
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 5
  Açıklama: Bu parametre, TCP'nin bağlantıyı iptal edinceye kadar bağımsız bir veri kesimini (bağlantı dışındaki kesimi) kaç kez yeniden ilettiğini denetler. Bir bağlantıda, birbirini izleyen her yeniden iletimde zaman aşımı süresi iki katına çıkarılır. Yanıtlar devam ettiğinde sıfırlanır. Temel zaman aşımı değeri, bağlantıda ölçülen gidiş-dönüş süresinden dinamik olarak belirlenir.
  TcpNumConnections
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xfffffe
  Varsayılan: 0xfffffe
  Açıklama: Bu parametre, TCP'nin aynı anda açık bulundurabileceği en fazla bağlantı sayısını sınırlar.
  TcpTimedWaitDelay
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Saniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 30-300 (ondalık)
  Varsayılan: 0x78 (120 ondalık)
  Açıklama: Bu parametre, bir bağlantının kapatıldığı sırada TIME_WAIT durumunda kalacağı zamanı belirler. Bağlantı TIME_WAIT durumunda olduğu sürece yuva çifti yeniden kullanılamaz. Buna "2MSL" durumu adı verilir. RFC793'e göre, değer, ağdaki en fazla kesim ömrünün iki katı olmalıdır. Daha fazla bilgi için RFC793'e bakın.

  Not: Microsoft Windows 2000'de, varsayılan değer 240 saniyedir. Windows XP ve Microsoft Windows Server 2003 için, performansı artırmak amacıyla IPv4 yığını için varsayılan değer 120 saniye olarak değiştirilmiştir. IPv6 yığınının varsayılan değeri 240 saniyedir.
  TcpUseRFC1122UrgentPointer
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0,1 (Yanlış, Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre, TCP'nin acil veriler için RFC 1122 belirtimini mi, yoksa BSD tarafından türetilen bilgisayarların kullandığı modu mu kullanacağını belirler. Bu iki mekanizma, TCP üstbilgisindeki acil işaretçisini ve acil verilerin uzunluğunu farklı yorumlar. Bunlar birlikte kullanılamaz. Varsayılan olarak, Windows XP'de BSD modu kullanılır.
  TcpWindowSize
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Bayt sayısı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFF
  Varsayılan: 0xFFFF değeri
  VEYA
  (Ağdaki en fazla TCP veri boyutunun dört katı
  VEYA
  8192'nin ağdaki TCP veri boyutunun çift bir katına yuvarlanmasıyla elde edilen değerden büyük olanı) değerinden küçük olanı
  Ethernet için varsayılan 8760 değeridir.
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın en büyük TCP alma pencere boyutunu belirler. Alma penceresi, bir göndericinin onay almadan iletebileceği bayt sayısını belirtir. Genel olarak, daha büyük alma pencereleri hızlı (gecikme * bant genişliği) ağlarda performansı artırır. En üst düzeyde verimlilik için, alma penceresi TCP En Fazla Kesim Boyutu (MSS) değerinin çift katı olmalıdır.

  Ağ bağlantısının özelliklerinden yapılandırılabilen parametreler
  Aşağıdaki parametreler, kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler aracılığıyla bağlantı özellikleri arabirimi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilir. Bu parametreleri doğrudan kayıt defterinden yapılandırmanız gerekmez.
  DefaultGateway
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_MULTI_SZ - Noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresleri kümesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın doğrudan bağlı olduğu bir alt ağa gönderilmemiş olan ve daha belirli bir yolu bulunmayan paketleri yönlendirmek için kullanılan ağ geçitlerini listeler. Bu parametre, DhcpDefaultGateway parametresini geçersiz kılar.
  Domain
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli DNS etki alanı adı
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın DNS etki alanı adını belirtir. Windows Yuvaları arabirimi tarafından kullanılır.
  EnableDhcp
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, DHCP istemci hizmeti bağdaştırıcıdaki ilk IP adresini yapılandırmak için DHCP'yi kullanmaya çalışır.
  Hostname
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli DNS ana bilgisayar adı
  Varsayılan: Bilgisayarın bilgisayar adı
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın, hostname komutu tarafından döndürülen DNS ana bilgisayar adını belirtir.
  IPAddress
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_MULTI_SZ - Noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresleri kümesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bağdaştırıcıya bağlanacak IP arabirimlerinin IP adreslerini belirtir. Listedeki ilk adres 0.0.0.0 ise, bağdaştırıcıdaki birincil arabirim DHCP'den yapılandırılır. Bir bağdaştırıcı için birden fazla IP arabirimi olan bilgisayara "birden çok mantıksal ağ bağlantısı olan" bilgisayar adı verilir. Bu parametrede belirtilen her IP adresi için SubnetMask parametresinde geçerli bir alt ağ maskesi değeri olmalıdır.
  IPEnableRouter
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametrenin 1 (Doğru) olarak ayarlanması, bilgisayarın IP paketlerini bağlı olduğu ağlar arasında yönlendirmesine neden olur.
  NameServer
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Boşlukla ayrılmış bir noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adres kümesi
  Varsayılan: Yok (Boş)
  Açıklama: Bu parametre, Windows Yuvaları tarafından adları çözümlemek amacıyla sorgulanacak DNS ad sunucularını belirtir.
  SearchList
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - DNS etki alanı adı soneklerinin ayrılmış bir listesi
  Geçerli Aralık: Geçerli herhangi bir DNS etki alanı adı sonekleri kümesi
  Geçerli Aralık: Geçerli herhangi bir DNS etki alanı adı sonekleri kümesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, asıl adın çözümlenmesi başarısız olursa DNS tarafından çözümlenmek üzere bir ada eklenecek etki alanı adı soneklerinin bir listesini belirtir. Varsayılan olarak, yalnızca Domain parametresinin değeri eklenir. Bu parametre, Windows Yuvaları arabirimi tarafından kullanılır.
  SubnetMask
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_MULTI_SZ - Noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresleri kümesi.
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bağdaştırıcıya bağlanan IP arabirimleriyle kullanılacak alt ağ maskelerini belirtir. Listedeki ilk maske 0.0.0.0 olduğunda, bağdaştırıcıdaki birincil arabirim DHCP tarafından yapılandırılır. IPAddress parametresinde belirtilen her IP adresi için bu parametrede geçerli bir alt ağ maskesi değeri olmalıdır.

  Yapılandırılamayan parametreler
  Aşağıdaki parametreler, TCP/IP bileşenleri tarafından dahili olarak oluşturulur ve kullanılır. Hiçbir zaman Kayıt Defteri Düzenleyicisi kullanılarak değiştirilmemeleri gerekir. Burada yalnızca başvuru amacıyla listelenmişlerdir.
  DhcpDefaultGateway
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_MULTI_SZ - Noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresleri kümesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bilgisayarın doğrudan bağlı olduğu bir alt ağa gönderilmemiş olan ve daha belirli bir yolu bulunmayan paketleri yönlendirmek için kullanılan varsayılan ağ geçitlerini listeler. Bu parametre, DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir DefaultGateway parametre değeri bu parametreyi geçersiz kılar.
  DhcpIPAddress
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, arabirim için DHCP tarafından yapılandırılan IP adresini belirtir. IPAddress parametresi 0.0.0.0 dışında bir ilk değer içeriyorsa, bu değer bu parametreyi geçersiz kılar.
  DhcpNameServer
  Anahtar: Tcpip\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Boşlukla ayrılmış bir noktalı ondalık IP adresleri listesi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adres kümesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, Windows Yuvaları tarafından adları çözümlemek amacıyla sorgulanacak DNS ad sunucularını belirtir. DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. NameServer parametresi bu parametreyi geçersiz kılar.
  DhcpServer
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, DhcpIPAddress parametresindeki IP adresine ait kirayı atayan DHCP sunucusunun IP adresini belirtir.
  DhcpSubnetMask
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP alt ağ maskesi
  Geçerli Aralık: Yapılandırılan IP adresi için geçerli olan herhangi bir alt ağ maskesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, DhcpIPAddress parametresinde belirtilen adresin DHCP tarafından yapılandırılmış olan alt ağ maskesini belirtir.
  IPInterfaceContext
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, DHCP istemci hizmetinin kullanması amacıyla TCP/IP sürücüsü tarafından yazılır.
  Lease
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - Saniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bu bağdaştırıcının IP adresine ait kiranın geçerli olduğu süreyi (saniye olarak) tutmak amacıyla DHCP istemci hizmeti tarafından kullanılır.
  LeaseObtainedTime
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - 1.1.1970 gece yarısından itibaren saniye olarak geçen mutlak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bu bağdaştırıcının IP adresine ait kiranın alındığı zamanı tutmak amacıyla DHCP istemci hizmeti tarafından kullanılır.
  LeaseTerminatesTime
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - 1.1.1970 gece yarısından itibaren saniye olarak geçen mutlak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bu bağdaştırıcının IP adresine ait kiranın zaman aşımına uğradığı zamanı tutmak amacıyla DHCP istemci hizmeti tarafından kullanılır.
  LLInterface
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - NT aygıt adı
  Geçerli Aralık: Geçerli bir NT aygıt adı
  Varsayılan: Boş dize (Boş)
  Açıklama: Bu parametre, IP'yi yerleşik ARP modülü dışında bir bağlantı düzeyi protokolüne bağlamak üzere yönlendirmek için kullanılır. Parametre değeri, IP'nin bağlanması gereken Windows NT tabanlı aygıtın adıdır. Bu parametre, örneğin RAS bileşeniyle birlikte kullanılır.
  T1
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - 1.1.1970 gece yarısından itibaren saniye olarak geçen mutlak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bu bağdaştırıcının IP adresine ait kirayı ilk kez yenilemeye çalıştığı zamanı tutmak amacıyla DHCP istemci hizmeti tarafından kullanılır. Hizmet, kirayı yenilemek amacıyla kirayı veren sunucuya başvurur.
  T2
  Anahtar: Tcpip\Parameters\Interfaces\Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_DWORD - 1.1.1970 gece yarısından itibaren saniye olarak geçen mutlak zaman
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, bu bağdaştırıcının IP adresine ait kirayı yenilemeye çalıştığı zamanı tutmak amacıyla DHCP istemci hizmeti tarafından kullanılır. Hizmet, kirayı yenilemek amacıyla bir yenileme isteği yayımlar. T2 saatine, yalnızca hizmet kirayı özgün sunucudan yenileyemezse erişilmelidir.
   
 2. maFia

  maFia New Member

  NBT
  Tüm NBT parametreleri,
  HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Serv ices anahtarının iki farklı alt anahtarından birinde bulunan kayıt defteri değerleridir.
  Netbt\Parameters
  Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Burada Bağdaştırıcı Kimliği, NBT'nin bağlı olduğu ağ bağdaştırıcısını gösterir. Bağdaştırıcı Kimliği ile Ağ Bağlantısı arasındaki ilişki, HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Cont rol\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Bağdaştırıcı Kimliği\Connection anahtarı incelenerek belirlenebilir. Bu anahtarlardaki Name değeri, bir ağ bağlantısı için Ağ Bağlantıları klasöründe kullanılan adı sağlar. Sonraki anahtarların altındaki değerler her bağdaştırıcı için farklıdır. Bilgisayar DHCP üzerinden yapılandırılırsa, parametre değişiklikleri bir komut kabuğunda ipconfig /renew komutu çalıştırıldığında etkili olur. Aksi durumda, bu parametrelerden birindeki değişikliğin etkili olması için bilgisayarı yeniden başlatmalısınız.
  Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden yapılandırılabilen standart parametreler
  Aşağıdaki parametreler, TCP/IP bileşenlerinin yüklenmesi sırasında Denetim Masası'ndaki Ağ aracı tarafından varsayılan değerlerle yüklenir. Kayıt Defteri Düzenleyicisi (Regedit.exe) kullanılarak değiştirilebilirler.
  BcastNameQueryCount
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayaç
  Geçerli Aralık: 1 - 0xFFFF
  Varsayılan: 3
  Açıklama: Bu değer, NetBT'nin belirli bir ad sorgusunu yanıt almadan kaç kez yayımlayacağını belirler.
  BcastQueryTimeout
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 100 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x2ee (750 ondalık)
  Açıklama: Bu değer, aynı ad için art arda yayımlanan ad sorguları arasındaki zaman aralığını belirler.
  CacheTimeout
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 60000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x927c0 ( 600000 milisaniye = 10 dakika)
  Açıklama: Bu değer, adların uzak ad tablosunda önbelleğe alındığı zaman aralığını belirler.
  NameServerPort
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - UDP bağlantı noktası numarası
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFF
  Varsayılan: 0x89
  Açıklama: Bu parametre, NetBT'nin ad sorguları veya WINS ad kayıtları gibi ad hizmetleriyle ilişkili olan paketleri gönderdiği hedef bağlantı noktası numarasını belirler. Microsoft WINS, 0x89 numaralı bağlantı noktasını dinler. Diğer satıcıların NetBIOS ad sunucuları farklı bağlantı noktalarını dinleyebilir.
  NameSrvQueryCount
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayaç
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFF
  Varsayılan: 3
  Açıklama: Bu değer, NetBT'nin belirli bir ad için WINS sunucusuna yanıt almadan kaç kez sorgu göndereceğini belirler.
  NameSrvQueryTimeout
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 100 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 1500 (1,5 saniye)
  Açıklama: Bu değer, belirli bir ad için WINS'ye art arda yayımlanan ad sorguları arasındaki zaman aralığını belirler.
  SessionKeepAlive
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 60.000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 3.600.000 (1 saat)
  Açıklama: Bu değer, bir oturumdaki canlı tutma iletimleri arasındaki zaman aralığını belirler. Bu değer 0xFFFFFFF olarak ayarlandığında canlı tutmalar devre dışı bırakılır.
  Size/Small/Medium/Large
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD
  Geçerli Aralık: 1, 2, 3 (Küçük, Orta, Büyük)
  Varsayılan: 1 (Küçük)
  Açıklama: Bu değer, yerel ve uzak adları saklamak için kullanılan ad tablolarının boyutunu belirler. Genellikle, Küçük yeterlidir. Bilgisayar bir proxy ad sunucusu olarak çalışıyorsa, ad önbelleği karma tablosu boyutunu artırmak için değer otomatik olarak Büyük olarak ayarlanır. Karma tablo sepetleri aşağıdaki gibi boyutlandırılır: Büyük: 256 Orta: 128 Küçük: 16


  Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden isteğe bağlı olarak yapılandırılabilen parametrelerBu parametreler, genellikle kayıt defterinde bulunmaz. NetBT protokol sürücüsünün varsayılan davranışını değiştirmek için oluşturulabilirler.
  BroadcastAddress
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Dört bayt, küçük endian olarak şifrelenmiş IP adresi
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: Her ağ için birli yayın adresidir.
  Açıklama: Bu parametre, NetBT'yi yayın adıyla ilişkili tüm paketler için belirli bir adres kullanmaya zorlamak için kullanılabilir. Varsayılan olarak, NetBT her ağ için uygun olan birli yayın adresini kullanır (yani, alt ağ maskesi olarak 255.255.0.0 kullanılan 11.101.0.0 ağı için, alt ağ yayın adresi olarak 11.101.255.255 kullanılır). Bu parametre, örneğin ağda sıfırlı yayın adresi (UseZeroBroadcast TCP/IP parametresi kullanılarak ayarlanır) kullanılıyorsa ayarlanabilir. Bu durumda, yukarıdaki örnekte uygun alt ağ yayın adresi 11.101.0.0 olur. Bu parametre de 0x0b650000 olarak ayarlanır. Bu parametre geneldir ve NetBT'nin bağlı olduğu tüm alt ağlarda kullanılır.
  EnableProxy
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, bilgisayar NBT'nin bağlı olduğu ağlar için bir proxy ad sunucusu olarak çalışır. Proxy ad sunucusu, WINS üzerinden çözümlediği adlar için yayın sorgularını yanıtlar. Bir proxy ad sunucusu ile, B düğümünü kullanan bir ağ, diğer alt ağlardaki WINS kaydı bulunan sunuculara bağlanabilir.
  EnableProxyRegCheck
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, bir yayın adı WINS'ye kayıtlı olduğunda veya proxy ad sunucusunun yerel ad önbelleğinde farklı bir IP adresiyle bulunduğunda proxy ad sunucusu bu yayın adı kaydına olumsuz bir yanıt gönderir. Bu özelliği etkinleştirmenin sakıncası, WINS'de ad için bir eşleşme olduğu sürece bilgisayarın IP adresini değiştirmesinin engellenmesidir. Bu nedenle, varsayılan olarak devre dışıdır.
  InitialRefreshT.O.
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 960000 - 0xFFFFFFF
  Varsayılan: 960000 (16 dakika)
  Açıklama: Bu parametre, ad kaydı sırasında NBT tarafından kullanılan ilk güncelleştirme zaman aşımını belirtir. NBT, adları ilk kez kaydederken WINS sunucularına bu zaman aralığının sekizde biri (1/8) kadar sürede bağlanmaya çalışır. Başarılı bir kayıt yanıtı alındığında, bu yanıt kullanılacak yeni güncelleştirme aralığını içerir.
  LmhostsTimeout
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 6000 (6 saniye)
  Açıklama: Bu parametre, LMHOSTS ve DNS ad sorguları için zaman aşımı değerini belirtir. Zamanlayıcıda, zaman aşımı değerinin veri arama boyutu bulunur. Bu nedenle, gerçek zaman aşımı, bu değerin iki katı kadar olabilir.
  MaxDgramBuffering
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Bayt sayısı
  Geçerli Aralık: 0 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 0x20000 (128 Kb)
  Açıklama: Bu parametre, NetBT'nin tüm datagram gönderimleri için dinamik olarak ayırdığı en fazla bellek boyutunu belirtir. Bu sınıra erişildikten sonra, ek kaynaklar yeterli olmadığı için sonraki gönderimler başarısız olur.
  NodeType
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 1, 2, 4, 8 (B düğümü, P düğümü, M düğümü, H düğümü)
  Varsayılan: WINS sunucu yapılandırmasına bağlı olarak 1 veya 8
  Açıklama: Bu parametre, NetBT'nin adları kaydetmek ve çözümlemek için kullandığı yöntemleri belirler. B düğümlü bir bilgisayar, yayınları kullanır. P düğümlü bir bilgisayar, bir ad sunucusuna yalnızca noktadan noktaya ad sorguları kullanır (WINS). M düğümlü bir bilgisayar, önce yayınlar sonra ad sunucusunu sorgular. H düğümlü bir bilgisayar, önce ad sunucusunu sorgular sonra yayınlar. LMHOSTS veya DNS üzerinden çözümlemelerde bu yöntemler kullanılır. Bu anahtar varsa, DhcpNodeType anahtarı geçersiz kılınır. Her iki anahtar da yoksa, ağda yapılandırılmış bir WINS sunucusu bulunmadığında bilgisayar B düğümünü kullanır. Yapılandırılmış en az bir WINS sunucusu varsa, bilgisayar H düğümünü kullanır.
  RandomAdapter
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre, yalnızca birden çok ağ bağlantısı bulunan bir ana bilgisayara uygulanır. 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NetBT bir ad sorgusu yanıtında kullanacağı IP adresini tüm bağlantı arabirimlerinden rasgele seçer. Yanıt, genellikle sorgunun geldiği arabirimin adresini içerir. Bu özellik, yük dengelemesi amacıyla aynı ağda iki arabirimi bulunan bir sunucu tarafından kullanılır.
  RefreshOpCode
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 8, 9
  Varsayılan: 8
  Açıklama: Bu parametre, NetBT'yi ad güncelleştirme paketlerinde belirli bir işlem kodu kullanmaya zorlar. NetBT protokolü belirtimi bu alanda biraz belirsizdir. Microsoft uygulamalarında varsayılan olarak kullanılan 8 değerinin istenen değer gibi görünmesine karşın, Ungermann-Bass uygulamaları gibi başka bazı uygulamalarda 9 değeri kullanılır. İki uygulamanın birlikte çalışabilmesi için aynı işlem kodunu kullanması gerekir.
  SingleResponse
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu parametre, yalnızca birden çok ağ bağlantısı bulunan bir ana bilgisayara uygulanır. Bu parametre 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT ad sorgusu yanıtlarında bağlı arabirimlerinden yalnızca birinin IP adresini kullanır. Varsayılan olarak, tüm bağlı arabirimlerin adresleri bulunur.
  WinsDownTimeout
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Milisaniye olarak zaman
  Geçerli Aralık: 1000 - 0xFFFFFFFF
  Varsayılan: 15.000 (15 saniye)
  Açıklama: Bu parametre, NBT'nin başka bir WINS sunucusuna bağlanmaya çalışmadan önce yeniden WINS kullanmak üzere bekleyeceği süreyi belirler. Bu özellik sayesinde, ağ bağlantısı geçici olarak kesilen bilgisayarlar her WINS ad çözümlemesinin veya sorgunun tek tek zaman aşımına uğramasını beklemelerine gerek kalmadan önyükleme işlemlerine devam edebilir.


  Bağlantı Özellikleri'nden yapılandırılabilen parametrelerAşağıdaki parametreler, Ağ Bağlantıları klasöründeki Bağlantı Özellikleri üzerinden ayarlanabilir. Bu parametreleri doğrudan yapılandırmanız gerekmez.
  EnableDns
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 0 (Yanlış)
  Açıklama: Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT, WINS, yayın veya LMHOSTS dosyası tarafından çözümlenemeyen adlar için DNS'yi sorgular.
  EnableLmhosts
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Boole değeri
  Geçerli Aralık: 0 veya 1 (Yanlış veya Doğru)
  Varsayılan: 1 (Doğru)
  Açıklama: Bu değer 1 (Doğru) olarak ayarlanırsa, NBT, WINS veya yayın tarafından çözümlenemeyen adları varsa LMHOSTS dosyasında arar. Varsayılan olarak, bir LMHOSTS dosyası veritabanı dizini (Tcpip\Parameters\DatabasePath ile belirtilir) yoktur. Bu nedenle, NBT hiçbir eylemde bulunmaz. Bu değer, Denetim Masası'ndaki Ağ aracı altında bulunan Gelişmiş TCP/IP Yapılandırması tarafından yazılır.
  NameServer
  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: boş (adres yok)
  Açıklama: Bu parametre, birincil WINS sunucusunun IP adresini belirtir. Bu parametre geçerli bir değer içeriyorsa, aynı ada sahip DHCP parametresini geçersiz kılar.
  NameServerBackup
  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: boş (adres yok)
  Açıklama: Bu parametre, yedek WINS sunucusunun IP adresini belirtir. Bu parametre geçerli bir değer içeriyorsa, aynı ada sahip DHCP parametresini geçersiz kılar.
  ScopeId
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Noktayla ayrılmış iki bölümden veya bir "*" simgesinden oluşan herhangi bir geçerli DNS etki alanı adı.
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, düğümün NetBIOS adı kapsamını belirtir. Bu değer bir noktayla başlamamalıdır. Bu parametre geçerli bir değer içeriyorsa, aynı ada sahip DHCP parametresini geçersiz kılar. Boş bir değer (boş dize) yok sayılır. Bu parametrenin "*" değerine ayarlanması, boş bir kapsamı gösterir ve DHCP parametresini geçersiz kılar.


  Yapılandırılamayan parametrelerAşağıdaki parametreler, NetBT bileşenleri tarafından dahili olarak oluşturulur ve kullanılır. Hiçbir zaman Kayıt Defteri Düzenleyicisi kullanılarak değiştirilmemeleri gerekir. Burada yalnızca başvuru amacıyla listelenmişlerdir.
  DhcpNameServer
  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, birincil WINS sunucusunun IP adresini belirtir. DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir NameServer değeri, bu parametreyi geçersiz kılar.
  DhcpNameServerBackup
  Anahtar: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Bağdaştırıcı Kimliği
  Değer Türü: REG_SZ - Noktalı ondalık IP adresi (örneğin, 11.101.1.200)
  Geçerli Aralık: Herhangi bir geçerli IP adresi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, yedek WINS sunucusunun IP adresini belirtir. DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir BackupNameServer değeri, bu parametreyi geçersiz kılar.
  DhcpNodeType
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_DWORD - Sayı
  Geçerli Aralık: 1 - 8
  Varsayılan: 1
  Açıklama: Bu parametre, NBT düğüm türünü belirtir. DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Geçerli bir NodeType değeri, bu parametreyi geçersiz kılar. Tam açıklama için NodeType girdisine bakın.
  DhcpScopeId
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: "microsoft.com" gibi, noktayla ayrılmış bir ad dizesi
  Varsayılan: Yok
  Açıklama: Bu parametre, düğümün NetBIOS adı kapsamını belirtir. DHCP istemci hizmeti (etkinleştirilmişse) tarafından yazılır. Bu değer bir noktayla başlamamalıdır. Daha fazla bilgi için, ScopeId girdisine bakın.
  NbProvider
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: _tcp
  Varsayılan: _tcp
  Açıklama: Bu parametre, RPC bileşeni tarafından dahili olarak kullanılır. Varsayılan değer değiştirilmemelidir.
  TransportBindName
  Anahtar: Netbt\Parameters
  Değer Türü: REG_SZ - Karakter dizesi
  Geçerli Aralık: Yok
  Varsayılan: \Device\
  Açıklama: Bu parametre, ürün geliştirme sırasında dahili olarak kullanılır. Varsayılan değer değiştirilmemelidir.

  kaynak:TCP/IP and NBT configuration parameters for Windows XP
   

Bu Sayfayı Paylaş