Yalova Kültürü ve Tabiatı

'Marmara Bölgesi' forumunda sha. tarafından 14 Oca 2010 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  MERKEZ

  Tescilli eserler eski Halk Evi Binası , Rüstem Paşa Camii ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü içindeki Atatürk Köşküdür.
  Atatürk Köşkü (Yürüyen Köşk)

  Bu sevimli Köşk Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü içindedir.) Atatürk'ün çevre sevgisini simgeleyen bu köşk 1930 tarihinde Atatürk tarafından bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için 8 metre ileriye kızaklarla kaydırılarak yaptırılmıştır. Köşkün 1998 yılında ödeneği Çevre Koruma Vakfından karşılanarak teknik hizmetleri de İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yapılarak restorasyonu gerçekleştirilmiştir.
  Tigem Atatürk Müzesi (Baltacı Çiftliği Köşkü)

  Atatürk'ün Yalova gezileri sırasınca sıkça misafir edildiği bir köşktür. Köşk 1981 yılında restore edilerek müze haline dönüştürülmüştür. Müzede Atatürk ve Yalova ile ilgili ilginç resimleri ve Atamız tarafından kullanılan orijinal eşyaları görmek mümkündür.

  GiZLiKAPI - Hayatınızdaki En Gizemli Kapı

  Halk Eğitim Merkezi

  Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescilli olan bu bina Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos Marmara depreminde hasar görmesi nedeni ile yıkılarak aslına uygun bir şekilde M.E.Bakanlığınca 360 kişilik Konferans salonu haline dönüştürülmüştür.
  Rüstem Paşa Camii

  Osmanlı dönemi mimari yapılarındandır. Osmanlı Paşası Rüstem Paşa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Camii koruma altında olup kullanılmamaktadır. Deprem sonucu minaresi yıkılmıştır. Restorasyonu için ilgili kurumlara baş vurulmuştur.
  Kağıthane-i Yalakabad

  Kağıthane-i Yalakabad adıyla Yalova Kağıthanesi "el ile kağıdın yapıldığı" dönemde Elmalık Köyünde İbrahim MÜTEFERRİKA tarafından 1745 yılında kurulmuştur. Yalova Kağıthanesi kurulduğu dönem itibari ile Osmanlı Dönemi'nin ve tarihi önemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli Kağıthanesi olma kimliğinide beraberinde taşımaktadır.
  Karaca Arboretum

  1980 yılında TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin KARACA tarafından kurulmuştur.Yalova-Termal karayolu üzerinde, İl merkezine 5 Km mesafede Samanlı köyü içerisinde bulunmaktadır. Peyzaj ağırlıklı,koleksiyon bir arboretum karakterinde olup, 135.000 m2 lik bir alanda tesis edilmiştir. İçerisinde kaya bahçeleri, bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bonsai bitki koleksiyonları vb. örnekler vardır. Başta Türkiye olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avusturalya kıtaları ve Yeni Zelanda'dan bitki örnekleri yanında, Türkiye'nin endemik bitki örnekleri mevcuttur. Arboretum içerisinde tahminen 5 bin odunsu ,bir o kadar da otsu rizomlu ve soğanlı bitki mevcuttur. Pazar günleri 13.00-18.00 saatleri arasında rehber eşliğinde halkın ve grupların ziyaretine açıktır.

  ALTINOVA

  Altınova İlçesinde Hersekzade Ahmet Paşa Camisi ve Hersekzade Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Külliyeye ait hamam ve Su Köyü vadisinde Çoban kale bulunmaktadır.

  Hersekzade Ahmet Paşa Camii

  16.yy da yaptırılan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi iki kubbeli olup kubbeleri depremde yıkılmıştır. Son cemaat yeri günümüze kadar yıkılmadan kalabilmiştir. Çeşitli dönemlerde onarımlardan geçmiş ve Marmara depreminde de hasar görmüştür.

  Hersekzade Ahmet Paşa Camiinin yakınında bulunan hamam günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Ayrıca hamamın yakınında tek gözlü su deposu olup diğer yanında da çeşme bulunmaktadır.
  Çoban Kale

  Bizans döneminden kalma olduğu kaydedilmektedir. Yalakdere vadisindedir. Yüzyılların tahribatı ile sadece kalıntıları kalmıştır.


  ARMUTLU

  Armutlu Merkezde bulunan tescilli köprü ve Osmanlı Hamamı restore edilmiş ve şu an işlevlerini sürdürmektedirler. Bunun dışında tescilli 24 adet sivil mimari özelliği koruyan konut, eski camii ve bir çeşme, yörenin diğer tarihi ve kültürel eserlerindendir. Bu eserler halen kullanılmakta olup, kullanılmayacak durumda olan bazı konutların gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak kullanılabilir hale getirilmeleri ve geleceğe aktarılmaları sağlanmalıdır.

  İlçede, bunlar dışında, kaplıca yöresinde bulunan hamam da tescilli olup halen kullanılmaktadır. Kapaklı köyünde de hamam kalıntısı vardır.
  Bunların tarihine ilişkin kesin bilgiler yoktur.
  Hacı Ali Paşa Camii

  Yapım tarihi'nin Orhangazi dönemine kadar uzandığı söylenir.İlçe merkezinde bulunan camii, ibadete açık durumdadır. Camii'nin iç ahşap dizaynı ve dış ahşap saçakları, ince bir işçilik örneği olarak gösterilmektedir.


  ÇINARCIK

  Çınarcıkta Osmanlı döneminden kalma su kemerleri , hamam ve su deposu kalıntıları vardır.

  Koru Belde Merkezi'nde dağınık durumda bulunan antik mermer eserler Koru Belediyesince korunmaktadır. Kocadere'de tescilli, Şenköy'de tescilsiz birer yapı kalıntısı bulunmaktadır. Ancak her ikisinden de hiçbir iz kalmamıştır.

  Esenköy de ise az sayıda sivil mimari örnekleri ,kitabe ,koza işleme binası ve çeşme bulunmaktadır. Bunlardan sadece koza işleme binası tescillidir. Ancak bölgedeki inşaat sırasında yıkılmıştır.

  ÇİFTLİKKÖY

  Eski adı KADIÇİFTLİĞİ ve KARAKİLİSE olarak bilinen ve oldukça eski bir geçmişe sahip olan Çiftlikköy'ün bilinen ilk adı Pylai'dır.Yörede Helenistik Çağ'dan Bizans çağına kadar çok sayıda ve değişik zamanlara ait yazıt ele geçmiştir. Tarihte adına ilk kez 4.yüzyılda rastlanmaktadır. Adı Bizans kroniklerinde sık sık geçen bu yerleşim merkezinin ilk epigrafik kanıtı ise 8.yüzyıla aittir. 1974'de Yalova'da bulunan mermer sınır taşındaki yazıt sayesinde bu kıyı şehrinin Helenepolis'in batısında bir yerde bulunduğu kesinlik kazanmıştır. Pylai için bu yörede en uygun yer olarak Çatal Burun civarını, yani Marmara'nın körfeze açıldığı bölgeyi gösterebiliriz. Strobilos adını da taşıyan bu yerleşim merkezinin sınırları içinde ayrıca CHASİON adında küçük bir yerleşim biriminin de varlığı saptanmıştır.

  Çiftlikköy 93 harbinden sonra Bulgaristan'ın Şumnu kasabasının çeşitli köylerinden ve 1923'lerde Kafkaslardan gelen göçmenler tarafından iskan edilmiştir.

  Kara Kilise

  Çiftlikköy Başkent 1 sahil sitesi içinde bulunan ve halk arasında Karakilise olarak bilinen Roma Dönemine ait su mimarisi yapısı bulunmaktadır. Bu yapı Bizans Dönemi'nde kilise haline getirilmiştir.

  TERMAL

  Termal İlçesi olan Gökçedere'deki termal su kaynaklarının bulunduğu alan doğal, tarihi ve arkeolojik niteliklerinden dolayı "Karma Sit Alanı" olarak koruma altına alınmıştır. Arkeolojik Eserler:Termal'de 1932 yılında Arif Mufit Mansel tarafından yapılan kazılarda (Şu anda kurşunlu banyo duvarlarında ), 4 adet mezar taşı (İtfaiye yanında ), 1 başlık sütunu , 2adet Sofia ve jüsten'in monogramı ortaya çıkartılmıştır. Bir de Niyet Kemeri vardır. Exedra: Tarihsel bulgulara göre Kral Konstantinos tarafından yapılan en büyük kilisenin bulunduğu alandır. Kiliseden günümüze kalan sadece Diabakan dehlizidir. Dehliz itfaiye binasının arkasındaki dağa yaslanmış durumdadır.

  Atatürk Köşkü

  1929 yılında Atatürk'ün Yalova'yı ziyaretinde yapılmıştır. Mimarı, Prof. Sedad Hakkı Eldem'dir. Köşk orijinalinde tümüyle ahşaptan yapılmış olup, iki katlıdır. üç şeref salonu ve 11 odası vardır. Daha sonra, yenileme çalışmaları sırasında bugünkü hale getirilmiştir. Köşk bugün; dönemin kullanılan eşyalarıyla müze haline getirilmiş ve halka açılmıştır.

  Sivil Mimari Örnekleri

  Termal su kaynakları yakınındaki iki binanın yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek otel olarak kullanımları sağlanmıştır. Bunlar dışında bulunan iki ahşap yapı ise tamamen harap haldedir. Bunlar Büyük Otel ve Büyük Lokanta binalarıdır. Bu binaların Fransızlar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Bunların da restorasyon çalışmaları yapılarak kamu kullanımına kazandırılmaları ve geleceğe aktarılmaları sağlanmalıdır.(Bu konuda Sağlık Bakanlığı Türk Sağlık Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesinin çalışmaları devam etmektedir.)

  Kurşunlu Hamamı

  Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından yaptırılmıştır. Afet ve savaşlar nedeniyle zamanla toprağa gömülmüş olan Kurşunlu Hamamı, 1900 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in emriyle onarılmıştır. Hamamın üstü kurşunla kaplı olduğu için Kurşunlu Hamam adını almıştır.Banyonun dış cephesinde mermer üzerine Osmanlıca yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

  Valide Hamamı

  Bizans Kralı Konstantin döneminde 6 kubbeli olarak yapılmıştır. Halen 3 kubbesi yoktur. Osmanlı döneminde Sultan Mecit tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğünden Valide Hamamı adını almıştır. Banyonun buharlı oda bölümünde mermer üzerinde Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır.

  Bunlar dışında Gökçedere'de tescilli bir köprü bulunmaktadır.

  Ayrıca kaplıca içindeki ve yol güzergahındaki çınar ağaçlarının Koruma Kurulunca anıt ağaç olarak tescilleri yapılmıştır
   

Bu Sayfayı Paylaş